Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κατασχέσεις σε... άδειους λογαριασμούς
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(ΑΜ'!'Η!||!!'ὲ'ἑ'¦'!'!" |||||||
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΠΠ Ύ ΓΔ
ΝοΡΒιιΓιι.ῖ
,φ έἶ
με φ τοκοι
ογιιΔιΑ. ΒΡλΖ|Λ|Α
α αοκευη 8 |ουλίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.927 - Τιμη 1,30 6 - ΝΝνν.ο|εΠΗ"οεῳροε.εΡ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΙΕ" Στοιχ£ιΛ-Σσκ Γ|Λ το κΡΛχ τσκ ΑΣΦΑΛιΣτικΩΝ ΤΑΜΕ|ΩΝ
|(ατασχέσειε
σε... αδεισυε Ησγαριασμσύε
κΑτΑιΓιΔΑ
60.000 κατασχετηρίων στο α, εξαμηνο,
αλλά στο 700/ο
των ηεριητώσεων
δεσμεύουν μόνο αηό
2 λεητό έως ]00€
ΕΚΤΟΣ ΡΥθΜ|ΣΗΣ
]00 δόσεων 67.863
οφειλέτες με χρέη
Ι δισ. 6, Παραμένουν
ι ι 1.534 με οφειλές
Η δισ. 6, αφαντοι
24] .367
έχασαν αδικα τη
αύξησης δόσεων
μογη εηιτοκίων
ΔικΑιΩΜΑ εηανένταξης για όσους
ρύθμιση λόγω της
έφερε η αναηροσαρ
ΣΤ0 ΤΡΑΠΕΖ|
ρύθμιση με ευνοϊκούς
όρους και αυστηρές
ηροϋηοθέσεις αντί
λουκέτου για εηιχειρησεις ηου υηόγονται
στο αρθρο 99
κγΒΕΡΝ ΗΤ|ΚΛ «ΚΟΛΠΛ» ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΛ|ΛΣ
.ἐ. Ύ ιἑ““- ω
Στον αέρ
η Πειτουργία
των φοιτητικών
εστιών
  ΣτιΓΜιιΣ Πλ τση ΕκΛσΓικσ 
..ι .ι
|·| ΜΜΜ “μ ,
το θΕ|ἱχἱ
εηέΒαῆε Η  5  ..
 τ°·μ·  Ξ Σ
Λ0Γ|ΣΜ|κ0-Λ|·|ΣΤ|·|Σ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΛΤΩΝ ΣΕ Κ|Ν|·|ΤΛ ΚΔ' ΤΛΒ|_ΕΤ$
ΣΕΛ|ΔΛ
ΡΥθΜ|ΣΕ|Σ
Γ|Α 145.000
ΣτΕΓΑΣτικΑ
ΔΗΜΟΣ|ΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
καταΒοῆή μειωμένων δόσεων
και ηόγωμα επιτοκίων
› Σ;; ζ 1.3
ινιιιτιιτ
ΔοτΕιτ |10ΥΙΕΝΦ|Α
κγΡΩΣΕΩΝ
ΣΕ ΠΟΡΤ0ΓΛΛ|Λ,
|Σ|_|ΛΝ|Λ Γ|Λ
ΤΟ ΕΛΛΕ|ΜΜΛ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα