Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Μαύρη" εργασία 6 δισ.Recognized text:
“ων-Μ   Σ ΙΑ νννννν_ιιιιειτι5ιτιιιι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ')Ι|(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 7 ΤΟΥΑΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 2Ο2Κ)ἔ - ΤΙΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
4 τμ' 
ι εἴ ' 
«ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»
Μήνυμα Μ. Ντρὁγκι στην
Αθηνα μέσω Κ. Μητσοτακη
Η Αθήνα οφείλει να πρσχω- δρος της ΕΚΤ στη συνάντη
ρήσει ταχύτερα στις μεταρρυθμίσεις. τ6νισε ο πρόε
ση που είχε χθες με τον
πρόεδρο της ΝΔ › σελ. 8
Αποκρατικοποιήοεις
Ενας μντ1οτἰ1ρας
γ1α ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
«ναυαγτο»
γ1α τη ΒΟΞ€Ο
Ο Δεν κατέθεσαν τελικα προσφορα
οι ρωσικο| σιδηροδροροι › σελ. 9
ι ι μ
“ (ι Η, ἐι  ί 'Μέ/Υ 
/:;οσυ ύ
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«Ο Μ ΣΤΟΥΣ ΕΑΒΕΤ0ΥΣ»
“Τ"ΤΧ·-θ'Μ· | θ!” Β” Μ Μ ΜΜΜ · Μ
 ··°Δ ἡ
' “/ σ
θέτεις?
Τ. ΧθΥΑΙΑΡΑ'(ΗΣ ΚΑΤΑ ΤΖ. Τ|(ΑΑΜΠΡΕΪθ
Αλληλοκατηγορίεε για το
«σχέδιο Χ» με τη νέα δραχμή
Σκληρή απαντηση Ε Χουλισρό- ντολή γιατ0 «ριση Β» είχε δώσει
κη στον Αμερικανό καθηγητή ο
οποίος υποστήριξε πως την ε
ο πρωθυπουργός. Επίθεση από
την αντιπολίτευση > σελ. 25
Πολυσελιδη εκθεση του Ι|_Ο στα χέρια του Γ. |(ατρουγι<αλου
«Μου μη» εργασία 6 διο.
Στο 24% του ΑΕΠ η παραοικονομία στην Ελλάδα Ειπα μέτρα Προτείνει το Διεθνές Γραφείο Ερ νασίας
Μι ΜΜΜ; ΜΜΜ με τα ΜΒΜ
ποσοστά αδήλωτης εργασίας 15|9|20Β - 31|12|2015
Εκτὁε μένουν οι Ελληνεε
Τοποθετούνται
ξένοι στο
«τιμονι» του ΤΧΣ
Ο Ως διευθύνων συρβουλος
προτείνεται ο πρώην πρωθυπουργός της Πολωνιας
|Δ | με
ΑΝΑΤΟΛΙΚ0ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ οι περισσοτεροι
αντικαΜτατες των παραπηθὲπων από
τη διοίκηση του Ταμείου. Φόβοι για αΦελληνισμό των τραπεζών › σελ. 5
Τριμηνιαία έκθεση
Στο Μ «Βλέπει»
την υφεοη για
φέτο5 το 'ΟΒΕ
Ο Τα νέα δημοσιονομικά ρέτρα αναρένεται να έχουν
σοβαρές επιπτώσεις
 ···· τ οι
«ΕΑΝΔΕΝ ΓΥΡΙΣΕΙη οικονομίασερυθμούς
ανάπτυξης αμεσα. θα υπαρξσυν αρνητικές επιδράσεις στις επιχειρήσεις»Ι δήλωσε ο γενικός διευθυντής > σελ. 4
5         Γ
Οι 10 χώρες με το υψηλότερο
ποσοστό τισραοικονομίας
το σε τσ ως 2, ὅ
24 τι
› σελ. 6
Μνημόνιο συνεργασία5
Στον «κοφτιτ»
οι ουντοξει5
και οι μιοθοῖ
Ο Μισθωτοι'και συνταξιούχοι
θα πληρώσουν τις τυχύ ν
αποκλισεις στο ιρύνραρρα
0«Κ0ΦΤἩΣ»δαηανὡνθατεθε'αλειωῳγία
την αιοιξη του 2011 συμΦωνα με το Τεχνικό ΜημΜοΣωεργασίαςπου υπενρα
ψε ο υπουργός οικονομικών › σελ. 3
Σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ >σελ.4