Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΓΕΡΜἈΝιΑ νε ΓΔΜ Μ 
Με 0% Γ ΚΑΝ|ΟΤΑ* & 200+ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ
' ΔιΞ·ΟΡὲ 'Ο Σ ιΟιχ>ιΜΔ 'Ν¦ΚΜΪἩΣ ΑΓΩΝΑ” ΠΡΙΝ ἶ·ἔΝ [ΝΑΡἔΗ ΤΟν ΠΑιΧΝ'Δ!Ογ
Ἡ · ι ΠΑ1ΞΕ ΥΓΕνΟΥΝΛ ς ΚΕΘΡἴτ ΒΙΟ θΖ3?Ί7ἶ Μ`ΜΟΔ|ΟΞ ΡΥΘΜ|ΣἶΗΣ ΜΟΔ
Ρ ΜΜΜ ΣΝ'ΜΜξ Νιν-ι ΕΞ Σ'ω( ΜΔ ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΜΜΜ ἱτΛΗἔΙ Μειωσα; Εί)|)ζΜΟΥ ΚΔ' Δ"ΠΛἐ!ὲΖ ί'ἱ_Ρ!ΠΥΠΜ
7 ΜΑΙΟΥ
κσθομερινἡ
Αθλητική
Εφομερί6ο.
ΔρΔ Φυλλου
Ι.ΒΙ3. __  _
Τιμή: '80 ι· ζ Χ η 7 7
 “σνιιἶιι£ιτυικο
Ο θλυμιιισκος συμφώνησε με τη Γιουβέντους
κσι στην οψιον σγορος · “Είμσι έτοιμος νσ
μετρἡσω τις ουνσμεις μου στο πιο υψηλο
επίπεδο”. λέει ο 23χρσνος γκολιιιιιερ · Ποιες
είνσι οι πέντε ομσοες σου τον ήθελσν
Ο νέος σκηματισμὁςἩοΕΞοκἰμασε
Χθές ἑΒἱκΞἶϊ· “ Π '
Μο.ιπιιιιιιι  τον
Μισο κ _ ”τέτοιοι * .“  
“ "Η ἔμ"Ν" - _ ιιιιιιιιι ἔριἙιτρἔιἑἔ“Β“η“ι 
Δ.τ Δ· η Ι 1 η γ
μμ- ' Γ. ΠΑΣ|Μ0ΥΛ0Σ