Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΦΜ¦ _ - Λ φ
ο ΜΑΜ· ΜΗΝΩΝ" . . .
Με πιο κανει τ ΜΜΜ'
'ιιΚειιιιιιινιιι... 4 'Ι ΕΜ)! Ι
Ο ύφύηούργο5 Αθλητισμού ύΠοχρε'ωοε
·7 9 , ι· . :  μεσω τΠ$ Ρ|ΡΛ(!) το Παρκο Γο¦ὁηἘ
να Περασει τον Κώδικα Δεοντολογια5
"ο · Άτακτη ύηοχώρηση Γκιρτζικη,
ύΠοχρεωμενοι μεχρι ι5/7
να εναρμονιστούν και ακολουθούν
οι Πειθαρχικε5 διώξει5 των «7»
θ ΚΕΠ"||'|| ΞΕΝΩΝ Η "Ι" ΜΝΗΜΗ ΜΜΜ ΗΕΗ":
ΜΠ||'Ρ|ΦΠ Η' Ο' "ΜΝΉΜΗ ΕΜΗ". Τ"Υ ΦΕΡΝΟΥΝ...
Αύριο αΠογεύμα έρχεται στην Ελλαδα
[Ρ ο ΝΤ|ΛΖ, Πιθανότατα την ιδια μερα Ι
ὲ και ο ΚΑΤΣΑΡ, κατι Πού θα Δ"μ00'ευμαΨ Υπ1
οριοτικοΠοιηθει σημερα · Τελικε8 ων σΟυΠερ
εΠαφεε Μιλοβανοβιτ5 για κΑΣτιΠο εμΦἀν|σΠ Το!!
Ο κατι Πολύ δυνατο ψαχνει Παικτη τΠ5 ΑΕΚ στο
η <ξΕνωση» για τη θέση του δεξιού εξτρεμ Πρώτο του ματ5
Ι Ι 7” | > Ι Ι
 κ' “ΜΝ _ η Σημερα (]4ἱΪ5) Η κληρωση
στη Βαρκελώνη, με την ΑΕΚ
γ. ν ` ` Ι Ι
Ι  η οι: να μαθαινει τούε αντιΠαλούετη8,
για τη «Β"σΜ|σσ"» θ τι.  ωον.ρὡωγ.ροωω“ρ