Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο%.ΓκΑΜοτΑ* 8 2οο+ £ΙΔΙκΑ ΣτοΙχΗΜΑτΑ
* ΑΦΟΡΑ Το ΣΤΟΙΧΗΜΑ 'ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ"Ι ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ.
2Ί+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ' ΚΕΘΕΑ: 2Ι0·9237777 | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΒΑ
Η ΣΥΧΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΙΓΝ|Α ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕθΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΛΑΟ ΤΟΥ
Η] ΜΙΡΑὲΞΠΜΠ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΝ ΤΠΝ ΠΑΝΑΒΗΝΑΪΝΠΝ
ΜΜΜ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΙΠΕ
ΑΡ.ΦΥΗΝ°'2772 ΤΙΜΗ: Ι.50£
Π'ΡΑΖ|Α|ΜΣΜΥΣΕΠΜΤ°ΜΠΜΠΑΜΜ'ΗΜΜΜΠΜΜ
Φ|ΠΠΣΠΦ'Α Ι|ΠΜ||ΕΡΤΠ ' '   <
Β ΤΑΣΟΣ ΝΙΚ0Α0ΓΙΑΝΝΗΣ '
'ΑΕ|ΝΑ|ΜΜΜ
Μ'ΜΜΜΣ'Μ
ΜΜΜ οι... ΠΜΙὡΜ. να πο ¦
Με". ΑΕΙ" ΚΑΙ Μ
1] ~- ΜειΜΜΜΜΜΜΠ@
ζΝΑ ΑΚΠΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ...
εκ“ΠωΜΜε
ΤΠΝΖΙΜΙΙΕΡΤ0
. ωωΜΜΜπΜ
οΜΜΜΜΜ
ΣΤΗΝ «Π»
ΤΙΑ ΤΙΤΛΠΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ε|.... ΜΑΕ8ΤΗ
Γ ΒΕΛΤΙΠΣΗΣΕΠΛ0ΥΣΤ0ΥΣΤ0ΜΕΙΣΒΕΛΕΙ .` · 'Ι ΙΙΙ" 'Η'
ΜΔΕ' ΜΜΜ ΠΠΝῖ0ΥΡΚ|ΚΠ _ 7 ·
¦ ΠΣΜΑΝΛ|ΣΠ0Ρ (7μ.μ. - ΕΝΕ: [ΜΝΗΜΩΝ Δ _ ·
Ι κι ΜΗ
. ΜΗΝ
ΠΗΡΕ Τ' ΠΠΛΠ ΤΜ Π ΜΠΕΡΝ( ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ
ΝΑ Φ0ΡΤΠΝΕ| ΜΕ ΓΚΟΛ ΤΑ ΑΝΤΙΠΑΛΑ ΔΙΧΤΥΑ
Η;; Ν  .Ἐκ-Μ· ΔΑ
Ρ   ` = Μι* ΜπΜΜΜΜΜΜΜΜ
ΜΜΜ! ΠΗΗΠΣ|Π|'Ρ|Φ'|
ΜΜΜ·Μ24
ΜΙΑ ΧΡΩΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡ0Μ0ΥΣ ΓΙΑ ΤΠΝ
ΝΕΑ Ε"ΗΠ|.ΕΠΠΗΕ
ΜΒΑ ΑΜΜΑΝ ΝΔ ΦΕΡΕ ΞΠ-·3ῖΠΚΟ
ΑΏΟ Η ΜΜΜ ΑΜΗΝ
ΟΕΜ Δενσ7|°Ν
ΜΕ ΤΟΝ Α|ΠΝΙΠ ΠΕΛΑΤΗ
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΠΝ ΜΑΡΑΒΠΝΙ0 ΤΠΝ 30 ΑΙ'ΠΝΙΣΤΙΗΠΝ, ΣΤΙΣ ΙΙ. ΟΝΤΠΒΡ|ΠΥ ΜΕ ΖΑΛΤΝΙΡΙΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
Η .Η ΜΜΜ. =
· ην ΖΗΜΙ ΜΗ: ΦΙΛΗ Η· ι =·
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ Η ΟΙΤΗ ΤΟΜΗ
ΠΣ ΠΙΑΝΕΙ!!! ΝΕ ΤΟΝ ΑΕΝἶΕΣΝΑ
ΣΥΓΝΑΠΝΙΖΕΙ ΜΕ ΠΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕ| ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΠΛΗ Τ0Υ ΠΡΠΣ
ΕΓΠ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΠ... ΓΙΑΤΙ
ΜΠΥ ΔΠΣΑΤΕ ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ
ΜΠΑΣΗΕΤΙΙ(Η ΖΠΗ
«Με Η ωχ" ΤΜ πΛΝΛοΗΝΑϊκογ»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα