Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δεσης αλλά και για το νεο πεδίο που διαμορφώνεται στη
της ΕΠΑ. θεσσαλονίκης. ΣΕΛ Η
"ΕΝΠ" Τ-Τ·ΖΟ'θ | ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 0500 Ι ΕΤΟΣ 23° Μ.ιγροειΜε.στ
ΜΜπωΜΜΜΜ
Για την επεκταση του φυσικού αερίου σε υφιστάμενες αλλά και νεες ΜΜΜ, για την προσφορα δωρεαν τελών συνν αγορα φυσικού αερίου, ενημερωσε χθες η νέα διοίκηση
Στ η Η
' ' ν ~ .ω
Το έ “Ύ 
ξΘΕΑῦΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ
Προστατεύουν
το Σέιχ Σου
με... σωρο!
Εθελοντισμό;
να πετας στη σι'›ι·ν:,φιιἴ λιτμιο).ι:κτικύ. στην π::ρίπτι·›ση
που η πτήση αφορα στους. το
ΜΜΜ εκεινο ι:).ικοπτ:`ρακι.
ι:;οπλισιιι"νω ιι: καμερα που
πρι:γμστ η περιπολίες
από αέρος. ΣΕΧ 3
ο Η Ρεττονίε Ι)ε||ο Μαιο ΜΜΟ 8.ρ.Α.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡ|Ο ΝΑΝΟΤΕΧΝΟ|.ΟΟΥ 2Ο1θ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣ|Α ΤΗΣ ΥΤΕ|ΑΣ ΜΑΣ
Πρόληψη εισαι
.με μεθοδο από Θεσσαλονἱ
Οι ερευνητές του ΑΠΘ θελουν να αντικαταστήσουν τα στα"
το ΑΠΘ Μα τα νανοσωματιδία για να προλαβει τα εμ
νεπιστημίου θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ). Πιο απλό, να: μέθοδος θα
.επιτρέπει στα νανοσωματίδια να
μεταφέρουν αντιφλεμονῶδη και
αντιοξειδωτικό φάρμακα στη
Μ, με αν»
ή να τη διαλύσω, αποτρεποντας
ω το εμφραγμα. Τα πρώτα σποπλΜ Μ ΜΜΜ Μ αν
ναν σε πειραματόζωα παρουσιαῷΜι ΜΜΜ σήμερα σε που·
γυλἡ τραπεζα που θα πραγματοσι·ο πλαίσιο του συνεδρίου
ΝΜοωοΜ 2016. ΣΕΛ 8-9
ΜΒ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Μόνο 'ταλοί
- στο «παιχνίδι»
για ΤΡΑ|ΝΟΣΕ
(οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι) ήταν τελικα
' η μόνη εταιρεία που υπέβαλε χθες δε. σμευτικἡ προσφορα για την απόκτηση
του 100% της ΤΡΑΝ0ΣΕ, με την ολο
ε κλήρωση της διαδικασίας υποβολής
Ϊ δεσμευτικὡν προσφορών. ΣΕΛ ΙΟ
 ΜΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡ|Α
Ξ Ο Στέλιος
 Μπουτάρης στο
Βόρειας Ελλαδας
Αισιόδοξος ότι, παρα τις δυσκολες οικονομικές συγκυρίες, το ελληνικό κρασί βρίσκεται σε πλεονεκτικἡ θεση και
~ μπορεί να βλεπει το μέλλον θετικό, εμί φανίστηκε ο οινοποιός Στέλιος Μπου1 τόρης, σε ομιλία του μετά την αναλη ψη της προεδρίας της 'Ενωσης ΟινοπαΞ ραγωγὡν Αμπελὡνα της Βορείου Ελ: Μος (ΕΝ0ΑΒΕ›. ΣΕΛ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα