Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Μεγάλη λιτανεία των Ρώσων για Ελλάδα & ορθοδοξία
Newspaper website Website
Recognized text:
7 ιογΛιογ τ  · “
/ῶ/ΔΧΠ! ί/ΔΧ)Ζ
38ο ΕΤΟΣ ,οκ μμ αΝι;ῳ ι ο
ι>_ /” Ό 7 _
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ί Ο    Ι
(ιοοιο› 4010 τά ϊ  | |
Π ι !ΌιΙ Ν Γι τιοΛτΜ0ταιτΕΩιιτιριΜπωιρχΔιΑτΛΛιΔι
Π  'έ    
Τ|Μ|·| ι ΕΥΡΩ
Μ Ε |  ΣΕ^|ΔΕΣ 4·7θ,72,27,24-25
ΤΩ" ΡΩΣΩΝ
ΠΔ ΜΜΜ
&0ΡθΟΔ0Ξ|Λ ·
Ρώσος πρακτορας αποκαλι3τπει στην "Ε.Ω."
το μνο-τικό οχέδιο Πούτιν για Τουρκία