Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Η απλή... απειλεί
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ||(|
Ντι-?ι
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑΤ|Ρ||(Η |ΑΠΟΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ β “ - '
Μ.τοροητἱΚἱ.ει πικαπ· ι ιονΛιον πιο χ ΜΗ. 2€ ο. 1924
Η Απλή...
απειλεί   
ΤΗΛΕΟΠΤ|κΠ ΜΠΕΣ
Τα μονοκοιιιιατικιι Μ τικ ΝΔ.
Τα συνοχή της ΜΜΜ
Τις επιδιώξεις της Μ και του οικονομικού κατεστημένου
ΠΑ ΕΝ ΕΚΛ·ΠΚο
ΝοΗο ΔΕΝ θ^ Η!”
ΕΛΕΓΕΣΒ
οχι. ΠΑ Το ΤΑΞ|Δι _ “ Ά ~
 ΣΤΗΝ 'ΟΝΑ.  Έ _  Η 
και πιρουέτα
του Εοντοναν
σε ιΜΜ 
Ρωσία

Τελευταία νέα από την εφημερίδα