Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοε“ον©οωΜετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
«ΠΡΟΛΗΠΤ|κΟ Το ΣΧΕΔ|Ο ΠΑ ΝΕΛ ΔΡΑΧΜΗ»
ύφεση
το 20% λόγω
δημοσιονομικών μέτρων
Σελ. 5
Αρνητικές οι εντυπώσεις
για την Κλίντον μετά την
έρευνα του ΡΒ'
ΒτΟΟΜΒΕΗΘ «ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ»
Γ. . “ ¦ | |
Χ  μ Ο Τσιπρας ρ|σκαρε| πολιτ|κη
καταρρεαση αλλαζοντας το νόμο 
γραφείου τόπου γίνεται σφοδρή επίθεσπ και τονίεεται ότι προκειμένου
· να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τα
""°βθ"χ'° ΡΑΝΤΕΒΟΥ τοΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ω··ΦέΜ“ Με ΜΜΜ “Μ
«Κατσων"ς» Π - Π 7 - _ ή η ή _ - γ με τις πιλεοπτικές άδειες, π δουλευ. __ ` _ ή ..  . ., _ · ρ _ _ ως τπς ΝΔ Ντόρα Μπακογιάννπ. σε
. ' . ' ` · Σ .Μ - ζ  _    · Π' συνεντευ€π που παρσκώριισε στον τπ
Σελ. θ
λεοπτικό σταθμό Σκάι, εφτασε στο
σπμείο να κάνει λόγο για "αυταρχικό
“· ι πρόσωπο του ΣΥΡ'Ζλ" και ”φασιστο
' ειδιί αντίλπφπ" τπς κυθέρνπσπς! Οι
κυδαιότπτες αυτές από πλευράς πις κ.
Μπακογιάννπ αναδεικνύουν πως π
Νέα Δπμοκρατία είναι αποφασισμένπ
να κάνει και να πει τα πάντα, ώστε να
διατπρπθεί το καθεστώς ασυδοσίας
και αδιαφάνειας που επικρατεί στις
πιλεοπτικές συκνότπτες. Η θουλευτάς
τπς ΝΔ, μάλιστα. παραδέκτπκε στπ
συνέντευξπ τπς. ότι το κόμμα τπς δεν
έκανε τίποτα για αυτό, προσθέτοντας
ότι π ίδια "λυπάται". Καλές οι μετάνοιες, αλλά το ερώτπμα παραμένει.
Γιατί π ΝΔ δεν έθαλε τάξπ στο ραδιοτιτλεοπτικό τοπίο; Ευλογο το ερώτπ
Έξι χρόνια φυλακή
για τον Πιατόριους
Ο λογικός