Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Κόφτης σε συντάξεις και μισθούς του δημοσίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΕΓΓΡλΦθ-Ν'|'0|(θΥΝΕΝΤθ
Δ|λΨΕΥΔΕ|
το" ΥΠΟΥΡΓΟ
ο το '
/._ ε
Φεβ .¦ ιω
ο- >` τι
ιιτιιιι Μιιιι Με
το" ιιιιιιιιιιιιι·τιο
τττοοοοοουΡ
ο ΧΟΥΛιΑΡΑκΗΣ, Που δήλωνε
στη Βουλή «Ποιος είναι ο ΓκαλμΠρέιθ και τι θεσμικό ρόλο έχει»,
συμμετείχε με τον Αμερικανό οικονομολόγο στην αΠοστολή του
υΠ. Οικονομικών στο Ευι·οἔτουρ
τον Φεβρουάριο του 2015
ο ΓκΑΛΜΠΡΕΪθ «ξεσκεΠόζει»
τον Αλέξη ΤσίΠρα:
«Με δική του εντολή φτιάξαμε το ρ|αη Χ για δραχμή»
ιιιιιιι
$ΡΟ ΠΤ5 ΒΣΕΛιΔΕΣ
ΣΕ 2| ΜΗΝΕΣ ονΜκιΣιι
Δ ι < Ο ΝΝΜΝΤ0
ΚΔ' το ΛΣ | Ρο
ΤΟΥ ΣΑΝ'|'°Σ
ΤΗΝ... 0ΔΗΓ0ΥΝ
Καταδικάστηκαν ή
Πατήρ και
ἐς  #7' , χ
 |·|Δ|'|0ΡῖοΓΑΛ|Α
ο ὅἔἑἔἑἙὅ% Ι  
ΠέμΠτη 7 |ουλ[ου 2016 - Αριθμός φύλλου 14926 - Τιμή 1,50 ε - ΝΝΝ.ε|εΠ|ι"οεῳρ°8.ε'
ΕΜΑΕΣ
8-9, ΙΕ
ΑΝ ΔΕΝ £Πιτ£γχοονΝ
Ο' ΣΤΟΧΟ' Γ|Α το 20Ι6
|(0ΦΤΗΣ
σε συντάξω και
μιοθουε Δημόσιου
για 5
δόσεις, αΠό ΣεΠτέμβριο έως Δεκέμβριο,
θα Πληρωθεί φέτος
ο ΕΝΦ|Α!
του Πακέτου
μέτρων θα Προέρχεται αΠό
μειώσεις μισθών δημοσίων
υΠαλλήλων και το ]5°/ο
αΠό ψαλίδι σε συντάξεις
ΜΟΝΟ Ο' |ΤΛΛΟ| θΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΛ|ΝΟΣΕ
ΣΕΛ|ΔΑ '|3 
Προβλέψεις του |ΟΒΕ για
ύφεση 10/0 αυξάνουν
τις Πιθανότητες ενεργοΠοίΠσης του «κόφτη»
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
. |_ ΜΧΗΗΕ|ΕΣ ΣΤΑ `
μ κΡιτιιΡιΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΒΑΖΟΥΝ “ΚΟΦΤ|·|"
ΜΑ' ΠΑ
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ανοδος Βάσεων στις Αρχιτεκτονικές, σταθερή η Αγγῆική Φιῆοῆογίο
ΣΕΛ. '|0 -'| '|
`Υηόῆογος
ο Τόνι ΜΠῆερ 
για τον Πόῆεμσ
στο |ράκ
Σελ. το, 25
ΕΠ|ΣΤΡΕΦΕ|“. ΤΡ|ΣΔ|ΛΣΤΛΤΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα