Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Νέο" χρήμα στα γκισέRecognized text:
αιωνια | Ι  Ι Η Σ ΙΑ ννιννν.ιιιιετι8ιαηι·
|(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ ('Ι|(ΟΝ0Μ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 6 |ΟΥΛ|0Υ 2ΟΙ(ι - ΕΤΟΣ 600 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 20292 - ΤΙΜΗ Ι.ἘΟ ΕΥΡΩ
ΕΤ0ΙΜΑΖΑΝ Ε0ΝΙ'(0Π0ΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤτΕ. |(ΛΕΙΣΙΜ0 ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ
Σαλοε για το σχέδιο «Χ» του Γ. Βαρουφακπ
Σεναριο για Εξεταστική μετα τι5 αποκαλύψει5 Γκαλμπρε·ιθ
Τη σΦοδρη αντίδραση της αντιπο- του συνεργατη του Ε ΒαρουΦακη την έξοδο από το ευρώ. «Παρὁθυλίτευσης προκάλεσαν οι ματαιρίες ΤΖ, Γκάλμιφείθ. απείχαν σχεδιάσει ρα» για ωζήτηση στη Βουλή της τοπικής Επιτροπής> σελ. 25
πρότασηςτης ΝΔν·αώοταση Εξε
ΦοβΖει το Βτεχἱτ
Νεες αΠώλειες
για τα στερλινα,
αναταραξεις
στις αγορές
Ο Σε κλοιό πιέσεων και το ελληνικο χρηματιστήριο με πτωση 234% › σελ. 4- 5
Με ρυθμιση-ανασα «σπανε» τα ρεστα' εοηττο|8
«Νέα» χριιμα στα γκισέ
Κίνα φα για επιστροφή των καταθέσεων
Ο Τα κεφαλαια Που θα κατατίθενται στο εξής, δεν θα
υπόκεινται σε Περισρισμσὐς
Φ Στόχος, τι εΠανατσΠοθέτπσΠ
των Χρημάτων Που έχουν
Η πορεία των καταθέσεων
ποσα σε δισ. ευρώ
Ι . τ .
  αρ ν
χ: ;ουν /
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«Ο Μ ΣΤΟΥΣ ΕΛΒΕΤΟΥΣ»
Μ··ικ·-ωΜ· ι στα· ο· απο” η" ΜΜΜ - Μ
αποσυρθεί αΠό τις τράπεζες Μ
Ο Πρόσθετα κίνητρα για Προσέλ- Μ
κυσΠ επενδυτικών κεφαλαίων
Φ Εντός τας Προσεχώς εβδο
μάδας τι αΠόφασΠ >σελ.3
Ενδιαφέρον από αλυσίδα
Στο στόχαστρο
τα ακίνητα του
Μαρινοτιουλου
Ο Πιο πιθανή προβάλλει πασα
η λύση για εξαγορά μεμονωιιένων καταστηιιάτων
Ελενα Κουντουρα
Αισιοδοξία
για ρεκορ
στον τουρισμο
Ο Οι κρατήσεις, αλλά και
τα τουριστικά έσοδα, παρουσιάζουν ανοδική τάση
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Φεβρ. Με Αφ. Μαιος
Αλλαγέ5 από την ΕΚΤ
Πιο ασφαλέ5
το χα τονομισμα
των Ο ευρω
Ο Στις 4 Αφοτου του 2017
θα τεθεί σε κυκλοφορια
το νέο τραπεζογραμμάτια
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ από πολλές αλυσίδες σουπερ
μαρκα για συγκεκριμένα καταστήματα.
Σχεδόν αδυνατη η εξαγορα όλου του ομί
λσυ από έναν μόνο επενδυτή > σελ. 9
ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ τουρισμός κανει στροφή
στην ποιότητα. δήλωσε η αναπληρωτής
υπουργός Τουρισμού. Πανω από 1 εκατ.
οι τουρίστες από τη Ρωσία > σελ. 7
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑχαρακτηρστικα Μείας θα ενσωματωθοίιν στο νέα χαρτσνόμισμα των 50 ευρώ.Δόσκολη η ιιαραχόραξη του νέου νομίσματος > σελ. 6
Ανοδος βάσεων στις Ιατρικές Σχολές. πτώση στις Πολυτεχνικές ›σελ.27