Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ό ι0ΥΛ|0Υ
Ζω 6.
Καθημερινο
ΑθλΠΙικο
Εφημερίδα.
Δρ. Φυλλου
].8Ι2.
Τιμή |.3° ε
Ε “Να
.Κωδ Βααλ
"δ Μαι... παιδιου
“Μ ΕΜΠ· κ
Σια ιδια!"
ιιιιιιαιιιιιΝδ
Ϊ ΞενΓο8Ξτ
"Μ σιωπή" ο "Μ". ζω
απο ΜΗ· ο Μ με ΜΙ"
_ 7 _ | ¦ Αι: 7 ο. ~ Ϊ7 _ ¦ - > ω”γιυτο8Μοτωευογω
· ο Πο1ος ειναι ο 23Χρονος 7τΞρματοφυλσκΠς·ἐΣημερα μεΟκὐοο ΜτκωΒΡικΓκαΝ
. Τ ε _ Χ  ε 7 η  | ·"νΡΤΠΜ°ΠΜ°ΥΜ|
η σνακοινωση για τον ΠαρτΞνΣΡἱτου#ΚσΠ1νο, Που
ΠιΘι1ν0τοτ ειι11 ο Καλος· 8τ8Πἀ-Ιαγ λλο Ενας
· ο:
Πω! “ΕΓΚΛΗΜΜ||(Η”:
Σκανδαλαιιεγατδιιωιι “ ~
και με... βόμβα Κούγια:
“Ακομη ιι διαδικασια
δ _   
ἐ “ψ αυυαιι»ια
της αιιδιιριαιις”!
 Μ. ιαααοιατιιΣ '
Αμετανοηιος ο θωμας. συνεχίζει Ε
να δουλευει για τους “εξυγιαντές"