Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ο ΟΟύΠε ὁὡΟ του κ Δ ·._ - ω ¦“τωωΜιωοΜ
σ ; γ  ΤΗΝκγΡΙΛκΗ!
Ο·  ·   Ο. . ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ «η»
Χ Για να τους δείχνετε
Ε ,-3ϊ5· 4Ξ:μ›ΞΔΜη›· · .>“π:ὴ=ω>=“¦¦, _ |  
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η Τότεναμ
, $ α _ /
Οἶ8ἐἑἔἑ%ξό 11 ω _/-]1_/5
ΝΟΜΟΙ!!! Μ
της ανάΙφΙσΟ9
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΔΗΘΕΝ
ΔΡ. ΦΥΛ. 5480 ΤΕΤΑΡΤΗ Ο ΟΥΛΙΟ) β.. "2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙκΗ» ΜΒ
ωΒθΣΙ^ΗΣ . ' ¦ “` ϊ· [Λεω ἑΞι_Ο;[5ΟΜρω Β
 ι -7 ΟΦ'  Ο .· ΠΜ Μ!)ΙζΧ!|_ΙΜ_ιΜ ὅ `
 _ _  ω ' ς  ειπε παω»
Ο Με Μ Μπέγ·Ο!
. Ο. υ
'- μ Ο
·,~ 4 - `
ἐ“> ἔ·`
ΟΑΝςΑ ΜΜγ /
ΜΠΟΜΠ Ο Ο' ή ΣΤΗΝ
ΘΩΜΑ έ μ.τΙΟ ΤΟΝ
Χ . ·
 "ΚΓ[
Ι “π 0ΕΩΡΕίΤΑΙ ΠΑΙΔΙ· 
Μ ¦ · Λ ΤΟΝ ΟΡΥΛΟ
στην αποστολή Σἶἶ:Ξ:::..
για τΟ _ ._
Ο· πως' 
Μάρως.
Πανιώνια
| Δεν χώρεΟΟν
Ο ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ 0
ΨΗΦΙΣΑΝ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΨ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα