Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Χάρτης βάσεων για ΑΕΙ - ΤΕΙ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
υ Γκαλμηρέιθ, τα ηυρα
Γιανη σε Τσἰηρα
πιτ - ΒοΜΒΑ το
καρφί» του
Ο' ΑΠΟΚΑΛΥ
του Παηηα και το «
| |  ζ Ι Ε Ι - γ |
Ι Ι ¦ Ι
¦ |τητα
¦ οχι» (ΣΕΠ... λαο
σμα και το «
το δημοψΠΦι
* ΒΑΣΕΩΝ
Γ|Α ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ Η
ΜΕΤΑ Τ|·| 13η ΜΑ|0Υ 2018 _'  έ
· · · Πέ,
Λ · Δ Δ Ο ·
Η  Λ Δ
Λ . . 'κι Ἡ :μή ι
Δ Δ . · ”Μ 
ι · έ | 'Μ '
ς ' Ο Ο"
' ,ι ^ Ο ' Ο Δ
_ Δ _ Δ Δ
α Μ ο]
¦ - κ
·· ο ο ' · · ο ι ο 0
ΣΕ |'|0|ΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ
ΧΑΡΤΗΣ
για ΔΕΙ - ΤΕΙ
για Νομικές,
κατάρρευση στις Παιδαγωγικές, στασιμες Οικονομικές,
Πληροφορική Εισαγωγη με
7.000 μόρια στα ΤΕ'
αηό '|9.000 μόρια
η |ατρικη σε Αθηνα Θεσσαλονίκη, εκτίναξη σε όλες
τις Σχολές Υγείας, στα ηερσινα
εηίηεδα οι Πολυτεχνικές
ΝΕ Τ||" ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΜΜ" ΑΜ ΜΜΜ" ||Ελ|0
ι 8 ι ι· · ι ι
ρ "ΑΜ λ - · ι ι ι ι ι ι ¦
@ἔν "Η ' ο ι ι ι ι ι ·
 ` _ η β
 αν Ἡ
__ Γ! . Γ η γῇ ΐ Ί “Τ  η λ. ._|`:|7ἶ|:_ Η· γ γ   '  _ Σ _
' ο ' γ  "ι - 'ή .
μ μ ψάχνουν σπίτια :ξ
·= για τους γιατρους . 
Ξ. 'Δ Δ Δ στη Σαντορινη!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα