Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΑΝΟΔΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3% ΠΔ σου |0ΝΕ$, $8ιΡ500 8· ΝΔ$ΒΛΩ
Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ |'|Δ "Ἡ ΨΔ|.|. $ΤΠΕΕΤ ΤΟΥ 20 | 6
· Ο βισμηχσνικος Πριν Μαθε Παρουσιασε σνοδο ΟΛΠ., στις 17.949¦37 μοναδες. επιτυγχανσντσς εβδομαδιαισ κερδη 31% ο Ξ&Ρ 500 κερδισε 0.19°ο στις 210295 μοναδες κλεινοντας με εβδομαδιαια σνσδο 3.200. ενω ο τεχνολογικος Να$α8ς διαμορφωθηκε υψηλοτερσ κατα 0.Μ°ο στις 4.862.57 μοναδες. με εβδομαδιαισ κερδη 33%.
ΣΕΛ. Ζ
Η εξάλειψη της αβεβαιότητας για
την παραμονή στην Ευρωζώνη ευνοεί τη δημιουργία ενός πλαισίου
για την επάνοδο στην κανονικότητα, επισήμανε ο πρόεδρος της
Αίμου Μπιτ Βασίλης ΜπάνοςΞελ
Με μεγάλη επιτυχία εζελᾶθηκε
η πρώτη μερα στο Λονδίνο. με
μπαράζ των επαφών του προέδρου της Νεας Δημοκρατίας
Κυριάκου Μητσοτάκη με ισχυρά ίυπαε του εξωτερικού.
Δεν επηρεάζει το Βιοκίί τον όμιλο
Ροίίί Ροίίιο, τουλάχιστον σε ό.τι
αφορά τις δραστηριότητες του στη
Μεγάλη Βρετανία, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της ΡΕ θτουρ
Τζώρτζης Κουτσολιούτσος.
Σελ.8
θΕΤ'ΚΗ ΠΟΡΕ|Α ΑΝΘΡΩΠ|ΣΤ|ΚΗ ΚΡ|ΣΗ
Στη θετική πορεία της τα Ευτορε Στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα δρόσνσΦέρθηκε ο πρόεδρος Γιώργος σεων Εταιρικής Μωυσής Ευθύνης Μπωτεππ;πῖ“
Φειδόκης,τμετην εκτίμηση ότι η κα- συνολικού ύψους 8.6 εκατ. ευρώ, που _ ω”
λή αυτή εξελιξη θα συνεχιοθεί και υλοποιείοΌμιλος των Ελληνικών Πε- '° τ ·χρἑΜΑἩΣΜΟ η - για το επόμενο διαστημα. λεγοντας τρελαιων. αναφερθηκε ο διευθύνων ', ΑΘΗΝΩΝ Ι
πως το 2045 σημειώθηκε αύξηση σύμβουλος Γρηγόρης Στεργιούλης, Πτωτικη η παω",
κερδών και πωλήσεων. δίνοντας έμφαση στην αντιμετώπιση °°ν δ · Ι
της ανθρωπιστικής κρισης καπου ε ρ'°°° τΟ" |°°Λ'°°
Σελ. 7 προσφυγικού. Σελ. 4  1  ι γ ΜΜΜ
Ι Ι Ι | ..Μ=· “ ΞιἑΞΞἑ
=-= . εΞΩτεΡικΑ ιΑτΡειΑ Στι-ιΡιΞΗ τΩΝ ΑΝΑοΑτΩΝ έ::  
= Ένα εργο με σημαντικό αντίκτυπο Η εταιρία |πποδρομίες ΑΕ. τίμησε ` ' ή Ι Μ
=<=- στην κοινωνία, και συγκεκριμενα με τη σημαντική πρωτοβουλία στήΞ στον καίριο τομέα της υγείας, επι- ριξης αναβατών με αναπηρίες. τους
=ο τελείται με τη δημιουργία των εξω- αναβάτες-θρύλους του ελληνικού
=:= τερικών ιατρείων του νοσοκομείου ιπποδρόμου που διαμόρφωσαν την
Ξ Παίδων Π. θ Α. κτιριακού, ανέφερε ιστορία του αθλήματος στη χώρα.
ο ο προεδρος της μαι Ηο"εε 'ακωβος τόνισε ο προεδρος του ΟΠΑΠ ΚαΑνδρεανίδης. μίλ Ζίγκλερ.
Σελ. Η Σελ. θ
¦ ' Δ Δ ι ι ο
ΑΝΑΛΥΣΗ ο