Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σκληραίνει στάση η Κομισιόν
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠειΕτεΠιΡοΠκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτη 5 Ιουλίου 2016 | τιμη: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΑ|
Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.102
Ε. Σόιμπλε - 1. Γκάμπριελ
Υποκλοπη"
πι>οΒΛεψεηκ
τη ενηηιηπιι
ηγέτης του ΠΚΦ
Η Νάιτζελ Φάρατζ
[αξιολόγηση] Το αυστηρό μηνυμα της Ευ ρωΠαῖκης ΕΠιτροΠης σε Μαδρίτη - Λισαβόνα φτάνει και στην Αθηνα
Σκλη ραίνει στάση η Κομισιόν
Παρά το ΒτεΧἰτ, ο «Πυ ρηνας» της Ευ ρωζώνης εΠιμένει στη δημοσιονομική ΠειθαρΧία
σήμερα στη Ν
0 Κ. Μητσοτάκης
στο Λονδίνο
Επαφές
με στελέχη
ξένων
επενδυτικών
-°ἱκω” τα
ΚΑΘΥΣΤΕΡ0ΥΝ
Ο' Ε|'||ΣΤΡ0ΦΕΣ ΦΠΑ >9
|'|ΡΑΣ|Ν0 ΠΟΠ ΑΣτΕΡΑ
ΒΟΥΑ|Α|ἩΕΝ|·|Σ >13
ΠΑ “ΧΑΡ'|'|Α» ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ Φ0Ρ0Α|ΑΦΥ|ἩΣ >6
ΚΕΠΕ: ΦΑ ΑΡΓΗΣΕ|
|·| |'|Ε|ΩΣ|·| Τ|·|Σ ΑΝΕΡΓ|ΑΣ >9
ΜΑΧΗ ΜΕ του ΧΡΟΝΟ Α|ΝΕ|
Ο 0|'||Α0Σ ΜΑΡ|Ν0|'|0ΥΑ0Σ >13
ΜΠνυμα αυσιηρόηιτας Προς ι:ηνΑθΠνα, εν όψει της
εΠικείμενης διΠλης αξιολόγησης του φθινσΠώρου,
αΠστελεί η σκλΠρυνοη της στάσης τμηματος της Κομισιόν αΠένανη σε Ιοηανία και Πορτογαλία για Πι διόρ
θωση των δημοσιονομικών Πα ρεκκλίσεων. Λίγες μέρες μετά το ΒτεΧίτ Παρατηρείται Πως αντί να αμβλυνθεί η Πίεση αΠό την Κομισιόν για μιν Παραμονή σε τρσΧιά αυστηρός δημοοισνσμηςης ΠειθαρΧίας,
οι συστάσεις λαμβάνουν αυστηρότερο Χαρακτήρα
και Προκαλσύν ανησυΧία στην ελληνικη κυβέρνηση,
καθώς το φθινόΠωρσ αναμένεται ιδιαίτερα θερμό λόγω των Πολλών εκκρεμστητων Που υΠάρΧσυν και η
Κομισιόν εμμέσως διαμΠνύει Πως δεν θα υΠάρξουν
εκΠτώσεις εΠί των συμφωνηθέντων. Σημαντική για
την οικονομικη διακυβέρνηση στην Ευ ρωζώνη (ασφαλώς και για την Ελλάδα) θεωρείται η σημερινη συ
ζΠΠιοη στη συνεδρίαση της Κομισιόν για την εΠιβολη κυρώσεων εναντίον της Ιοηανίας και της Πορτογαλίας. Θα συγκρουστσύν δύο «σχολές» εντός ηις
ΕΠιτρσΠης, εκείνη των σκληρών της δημοσιονομικής ορθοδοξίας με εΠικεφαλης τον Γερμανό εΠίτροΠο Γκίντερ 'Ετινγκερ και η άλλη των μετριοΠαθών, η
οΠοία εισηγείται μια Πιο Πολιτικό στάση, δεδομένης και της αρνητικής συγκυρίας του ΒιεΧίτ. >4 - 5
< α '
_ // _
ι ψ· "- .ὅ$
" -Ν:
' ω χρόνια Μ Αθηνων
Η «Ν» καταγράφει τη διαδρομή
του Χ.Α. από τις πρωτες συναλλαγές
ομολογιών στη «Λέσχη των Εμπόρων
Αθηνων» στο ιστορικό καφενείο
«Η ωραία Ελλάς», μετέπειτα
στο Μέγαρο Μελά και από εκεί
στη Σοφοκλέους και στο σημερινό
κτήριο της Λεωφόρου Αθηνων
' Ποιες ήταν οι πρωτες εισηγμένες
' Πότε εμφανΚονται οι χρηματιστές
ί ' ιστορικό διάγραμμα συναλλαγων
' Καλύτερες και χειρότερες περίοδοι
Η οι ενδιαφερόμενοι
για τις 4 τηλεοπτικές άδειες
Τέσσερις νέοι στον χωρο της τηλεόρασης «παιχτες»
και όλα τα υφιστάμενα τηλεοπτικά κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας κατέθεσαν χθες ενδιαφέρον
συμμετοχής στη δημοπρασία για τις 4 τηλεοπτικές
άδειες που οργανώνει η κυβέρνηση. Στη λίστα των
] ] υποψηφιοτήτων συμπεριλαμβάνονται η εταιρεία
Α|τει· Εεο του επιχειρηματία και μεγαλσμετόχσυ του
Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη, η θίηιετσ Μεση
|ηνεετηιεητ5 του επιχειρηματία |βάν Σαββίδη, μεγαλομετόχσυ του ΠΑΟΚ, ο ιδιοκτήτης του 5|ωί
Γιάννης Αλαφούζος και μεγαλομέτοχος του Πανάθηναίκσύ, η εταιρεία Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός
Πάροχος Περιεχομένου θυγατρική της κυπριακής
εισηγμένης στο ΧΑΚ 5ΝΡ 5οιιτιιεσετ Νέιννοτκ Ριιη|ίς
|.ίηιίτεά, ο Χρήστος Καλογρίτσάς, κατασκευαστής,
από κοινού με τον |ωάννη Βλαδίμηρο, ο Γιωργος
Καρατζαφέρης με το ΑΠ Ν, καθως και τα κανάλια
Μεεσ, Ε8ρί|ση, ΑΝΤ] και Α|ρήε. >] 4
[ιταλικές τράπεζες]
Βαρίδιγια τις μετοΧές
μη εξυΠηρετούμενα
δάνεια 360 δισ. ευ ρώ
[διοικήσεις]
Κόκκινα δάνεια
«ρυθμιστές»
των τραΠεζών
Ζητείται νέο οικονομικό και εΠιΧει ρηματικό μοντέλο μέσω της συνεργασίας κυβέρνησης, τραΠεζών, εΠιΧειρΠσεων και με εΠίκεντρο τη διαχείριση των 105 δισ. κόκκινων ανοιγμάτων, εΠιοημαίνουν σι τραΠεζίτες. Εάν δεν υΠάρξει Προετοιμασία
«εσωτερικά», αναφέρουν, τότε η κατεύθυνση θα
μας εΠιβληθεί και οι εΠικείμενες αλλαγές σε ΠρόσωΠα αλλά και σε Πρακτικές, τις οΠοίες δρομολογούν οι θεσμοί το τελευταίο διάστημα, δείΧνουν
Προς μια διαφορετικη αντίληψη, με σαφώς Πιο εΠιθετικό διάθεση για τη διαχείριση των δανείων. > 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα