Πρωτοσέλιδο King Bet:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ια ιι
θα *7
Ο ..9
“Νικο Φ'
ΤΡ|ΤΗ 5 |0ΥΛ|0Υ 20%
Μο ΕΤΟΣ, ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 966
6-ι3ιι.ι.Δι=Αε: Ϊ
Ο~Σανιος δεν _.
 είναι Βιλμοτς ·
› ·Φ.ΤΣονΝι-ιΣ:. ·. ι-ιώραΔ '
.ως αναβίὡσιις”   
Τα».κνΑαΝι-ιΣ: 
Χ με<γκολ _ Π
στη Μασσαλία .
·, Ν. κονΛιΑΝοΣ:  
1 'Μια είναι ιισασία...
. 9Φ.›|'|Λ|ΑκΟΣ: 
- Υψηλό ανθη
› λόγω“Φερνανιο· '
Ι 2.00 Χ 2.75 2
· Φίλοι δεν ήιαν ι·ιοιέ. ''Κι ας παίζουν" · -
ε· .· .ι ν Σὲ, . . . |
, . - ψ Δ... ε Δ
_ “ ·
. _. . .
. 4 _ ·'ι
η ; · ...
' Μ ·. .·. . · . -›* · 4 " Π
· .” .· .· - . ·'.
. _ . .έ Ω . . _  .
.-_ ..
σιιιν ίδια ομαδα. χ
Αύριο μαλισια -_νια
90 Τουλαχιστον Π
λει·ιια - μειαιρέι·ιονιαι
σε εχθρούς .ω
σα ασε
Μια ΠνιιιιΜιΠΜΜιΜΜ Μι ΜΜΜ" ΜΜΕ/ΜΜΜ!
ΜιιΜ+ΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜ Μινι
ΑΡΜΠΔ|ΠΣ ΡΥΒΜ|ΣΤΗΣ: ΕΕΕ|'| - Η ΣΥΜΜΕΤΠΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΕΤΔ| ΜΒΝΕ' ΣΕ ΜΜΜ ΑΝΩ ΤΗΝ Η ΕΤΠΝ - ΤΡΑΜ Η" ΣΤ"Ρ|Ξ"Σ= ι Ί Ι β
αεΑ:ιΛιΑ:·ι·αν@ΤοΜΗΜΛ “ Π
Δ|ΣΕΒΔ0ΜΛΔ|Λ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Γ|Α Τ0 ΣΤ0|ΧΗΜΛ
7 -||'|Α|ΞΕ ΥΠΕΥΠΥΝΑι
@τομ/ΗΛΙΑ
2.50€
'| 2.80 Χ 2.70
~ ,ι χΡι-ιΣΤοΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Σε μια λει·ιιή
κλωσιή ω
2 2.85