Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
.ή ` Ξ >
3ἱ · _ ; Ι · Ζ Ι ”η”
_ €'|0ῆ||8"!|Μ|0» Ιου Η" ωρνου,“ 
που πιιἱ18·πιωνΙ·κύ¦κω ** > - “>
ΜΝ κι" 96νΙ£ἴμΜκηΒΠσκεω· ψ
ΜΜΜ ΗΜ.ΙΜπΜων.!ἐςχ€ἑγωσπς»
ΣΒ ΜΜΜνΜΙωσπ ΜΜΜ σήμερα *56
7] ζ'ζιΙ£ ΜΜΜνΜ ποπ... το" Τσ"β"Μ" 
η  Η “Εκ ΜΜΜ σε... οπο,
κι σε ρυθμούς ΕιΙΡ0ωη1
 ~ Αγ , ΣΤΟ ΠΕΜΠτΟ ΓκΡΟγΠ
ΕχΕ|Π^χΕΡ|Μογ  > 7  ' __ ΔΥΝΑΜΙκΟτΗτΔΣΗ“8ΔΣιωΣΣΔ“
Ι. ΜετΜΗΠΡοΜΣ"Μο  -;_ Ι .Ι Ξ. γ  ΜΜΕ ΜΑΝΗ ΜΜΜ/ω ΜΝ
· 0ΜΜ^ΤογΜκΣΤ^Ν ;“ _.   ·  ΠΑΝΙΣΧγΡΗ ΛΟκΟΜΟΤ|Β κογΜΠΔΝ