Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
.Π κ·
ι Ματιαμια Θ
ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ
' «Πρώτεε» για Πλατανια. Ατρόμητο
και τον προβληματικό Ηρακλή
' Στασα «Ζωσιμαδε5»
το ευρωματ5. έγινε η διαηλατμνση
ηιαιι ο ΦΦ 
οΛΛΑΝΔικο...
ΞΕΚ|ΝΗ"Α
 ι “ τα 'ι Φ Ο .-;
Αρχισε η δουλεια
στο οστερμηεεκ. σεφτέ5
στα γκολ αηό τον Μηισεσβαρ
ι ΤΡ|ΤΗ 5 'ΟΥΛ|ΟΥ 20% ι ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ ί3295 ι ΤΙΜΗ λ ί
ο Στ. Καζαντζ6γλοα
με την Αεκ
στα ΜΜΜ
τη5 Πολωνία!»
ΜΕΤΑ τοπ |Ν'|ΑΡΝ'|0,
|ΒΑΝ0Φ, Χ0ΥΜ
ΠΕΤΡΑ” ΣΤΟΝ "Α0
Μ' 0 ΠΟΛΥΣΥΝθΕΤ0Σ
ΠΟΡΤ0ΓΑΜΣ ΜΝΉΜΗ
με τον "ΑΟΚ
στα Οστ8ρμιιΜ
Με ολλσν6ια8 ·
Μ “Μ -^ ο'
` μετονΠανα0ηναῖηα  .,
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ "°"'°^" 
τ"3 ολλαν6ἱα5
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ
Ο' ΑΕΝΤΕΣΜΑ
(ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ
ΤΕΧΕΛΕΝ ΜΕΤΑ
ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ),
ΓΟΥΑΚΑΣΟ
'ΤΟΥ ΕΡΧΕΤΑ|
ΑΥΡ|Ο
ΣΤΗΝ ΑΟΝΝΑ
Μι ΛΑΖΑΡΟΣ
'Η ΚΟΝΕ
“Μαρια πωπω" Ο
εηειταῖόἘ8”ὡρε5
«ο... ιιολιόα
των μεταγραφών
δεν θα ειναι
τον Αύγουστο»
Ο Ντε Λα Μητγια αηογραωει για 24
ανακοινων€ταικαιωσγειααρια ·
μετανααοαιαλιιγιατα Βελγιο .
ΣΤΟΪΚΟΒ|ΤΣ
ΠΑ ΤΟ ΤΕΡΝΑ
Στα ηροσκηνιο παλι ο 33χρανοε Σέρβο5
διεθνη5 αορτιέρο
Ο ΝΟΝΤΕΣΤΟ
ΣΤΟΥ ΡΕΝΤΗ
' Ο καααιλατοε. ααα αα000ιζεται
για αοαια στον Ολυμαιακοι
ααοαλαλαιιθηαε την αοαηΟνααη
' Ειει να κανει και με την αιιαθ£σα
Καμαιοιιι5Μιιααιια
ε “τι
¦' Ο ` Τ ¦  μ ·ΜϋἩ· Β!:*ἶΞΞ
=“ Ο αγειιι9 ΠΜ Δεκ Παρα Μανταλαε Ονε7ιρτιιΠαι 
` Ετ  Νομό μεγαλιιιΐρ`ἐΞῦειἩιαχιεε για τη νεὅατζαν
>= _ “.. |.:_ 4 > :Γ 
Μοτοιηει
· ἐπαένια
ΚΟΜΟΑΜΥΑΟΣ · '  
· Εηέν6ιιση στα μέλλον με τον Ι 6χρονο Ι _· .
Σαββατο. 2 Μό
Φ γκαρντ' ΠροταθηκεοΣλότερ _ ;.  Ξ “Η . μ γ
:ΜΔΡιμλκιιΣ ΚΑ| ΣΑΒΒ|ΔΗΣ ΖΗΤΑΝΕ ΤΗΛΕΟΠΤ|ΚΗ ΑΑΕ'Α 6ιἑ°τ"“ῦ“!ΐΜ°ἔἐἐἑἩΜέ”