Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πολιτική απάτη που κόστισε 100 δισ.€
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 1 η τη <-· εἴ / · ι ι
' ι ι )
 ~ .ή = ι Χ
ί  ηη κ' γ . Χ
ι . _· ? , κ `
η  γ ` “   //' έ* Τ | |
ΣΟΥΠΕΡ ῖι
 “ ἐς;ιττιι;ῇῳ_5ῖΕ€ με
Σ ΠΔ ηΡ0κβιΣΎιἶι
 Η Σ Γί Η
Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣ|ΠΡΑΣ οδήγησε τη χώρα Η οικοΝ0ΜιΑ βυθίστηκε στην άφε
στον ηερσινό διχασμό για να βρει άλ- ση, το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε, θα καταργούνταν λίγες μέρες
λοθι και να υηογράψει το βαρυ Μνημόνιο χάθηκαν 45 δισ.€ καταθέσεις και οι μετά το δημοψήφισμα στοιχειώτης αηοτυχημένης διαηραγμάτευσης του τραηεζικές μετοχές εξαυλὡθηκαν νουν ακόμα την οικονομία
ΜοΜιιιογΝ οι ΑΝΑΔΡοΜικΕΣ ιιΕι>ικοιιΕΣ ΕτιικογΡικΩΝ
· έ . ι
ΤΑ θΑΡ|ΤΑΕ 00ΝΤΠ0Ε$ ηου
ΕΞΑ|'|ΛΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΛΝ0ΥΣ ΚΔ' ΤΩ'ἴΛ
ιτι:ο Ἑιῖῖ η Πρωί 3 Μ πως :Ϊ ΜμΕ :Ν 7 ο
ΦΑΣ-ί Ϊ!
Είχαν χάρτες
με τα σηίτια εγκατεῆε|Ψζ
ηου θα έκῆεΒαν τον «Τιτανικο»
το κ9ῇ9καίρι! του Μάχη 
“ψ Λ Η;
“ΟΔΥΣΣΕ|Α” ΓΟΝΕΩΝ ΠΑ ΤΑ νουά-Εκ ΤΩΝ ηΑιΔικΩΝ ΣΤΛθΜΩΝ
ΣΕΛ|ΔΛ
ΠΕΣ: ΞζΩΠΣζζΞζΞ]
ζ]ΕΞῷ ζ 9317;
ΜΟΝ|ΜΟ| ΣΓ|Σ
ΣγΓκοιΝΩΝιΕΣ
& 700 ΕΠΟΧ||άΟ|
ΝΕΑ ΚΕΠ
ι %ΙΠλΠΠοιΜιχΜΜΜ
1996 μόνιμοι στις ουνκοινωνίες
και 700 εποχικοί στα νέα ΚΕΠ 7
στονι`ἐ6;Ξι6ιιιιι
Πι ιοί ι(ιιοιικο Νίνο
ΛΑΡΧΕΣ,
Ο' ΜΑΝ
ΤΑ ΝΕΑ “ΤΖΑΜ|Α',
ΜΑ' Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ
“Χ" ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα