Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 0 ο ΤΤΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝ Η κεΤ ΣΤΟ ΛΑ0 ΤΟΥ
ΠΑ Δ|ΛΡ|(Ε|ΛΣ ΑΜ ΣΗΜΕΡΑ! [ΤΤ] Μ ἔ Η [Μ 
Ξεκ"ῦ " ΜΒΜ" των “ΜΝ δ!°ΡΚ£ίΠς ως νέας σεζόν! ο Σελ. 5  ΤΗΣ ΔΕγΐεΡ^Σ “ΜΜΜ Μ Η” ΜΜΜ
  _ ΤοοΝεΤΡοΜΤΣΤΜε
“ ·· 5 -|   ἡ πΡΑΤΜΛΤΤκοΤΗΤΑ, Η ΑΜΑ
Με Μ   “- ~· “  έ ΤΙΑ Τ|ΤΛΠΥΣ Μ' ΤΜ ΤΗ ΜΗΤΣΗ
 3 Χ  ' >  ΤΗΣ ΠΛΡΜ0ΣΗΠ0Υ ΜΜΜ
ζἑ Π _ > Δ|ΛΜΛΝΤ|ΔΗ
·' ·· · ` 'Ε 7 .ἐξ Σ Ξ; _ ΟΛΑ οΣΑ ΑΕΕ'
· ' ' Υ ' ΤΣ ΣΤΟΝ ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΤΗΣ «Η».
` χΤΗΣΤο ΜηΑΡογΝΗ
Α"0ΚΛΕ|ΣΤ|ΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΜΥ ΑΜΕΡ|ΚΑΝ0Υ "ΚΑΡΜΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΜΜΜΜ|Ε|ΜΝΜ°ΜΜΜ@ΜΜΜ
`|# . γ › μ
:ἶ“ Δ η ~_ ζ:
Σ Τ .. . -_ - .Σὲ
' 4 Τ- ¦. ·¦ ι
' Ι Τ ¦€ὁ"' κ <=< Σ~ 8 ' ' › ·
Υ γ: ὅ . ;
" ¦ Μ Ύ ' 1
.δ 4 < ὁ: μ Δ
Β] Υ . :` .Ά Ι .
“..ἔ: .πό Ι “Σ - _ _ . Ι
· . · .. Η Υ “~ ›
'3 5 “ϊ κκ ἴ:!',κ, Υ > 'η ,
.γ Σ "" “ 'ω. Σ “Ά , " ”
7 ' μ ”Υ“.: ,
Η Υ ¦ Υ Ε ¦
ί · Ι
ΜΙ  ΒΡΕΞΛΤ0|0ΑΡΓΕΝΤ|Ν0'. 5 .
ο ΛΕΝΤΕΣΜΛ! ΕΦῖ|ΛΞΛΝ Το πΡπΤο ΤΜΑ 'Σω
ΒΔ ΜΜΕ' Με ΣΤΡΑΜΛΤΣ0Ν| ΣΤ" Η "Ε Η" Σ'^Φ"^"π ζ.- ε
ΧΑ' Ζ|ΛΜΠΕΡΤ0 __ ο ,Τ ·
ΔΣΝΑΤΣΣεΜΑΜΜΜκοΣΜΜΔΕκΣω' 
ΚΑΙ ΜΜΜ ΕΝΑ ΜΜΜ' Με ΕΡΑΣΠΕΧΝΕΣ. ..
 ·. γ 'ζ
Δ ΑΙ;;- ΠΡΑΣ'Ν0 Το ΣΒΟΛΓΚΕΝ ΑΠΕ] ῦΠΑΔΠΥΣ ΤΟΥ “ΪΡ|ΦΥΛΛ|ΠΥ»
ΜΝ" ΝΕΡΑ |'|Α "ΝΑΚΑΣ" : 4 _ Ξ .ϊ _ Τ; - ΜΕΡΑ ΝΕ Μ" ΠΑ ΕΜΥ"
“£·£ΙΜσεΜΣΜΔ£· ΣΤΙΓΜΗ , “  τ: ,  · ν
τα : Τ · = ·· Τ ΣΤ  “ΜΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα