Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΗΠιλλπΙδ|ελυσε 5-2
ΜΝ”- την Ισλανδία κου
ο Κ Ι
Μ" ξ, - __ . την ΠέμπτηπωΖε| ο Τ
ο # ` ' ¦ ° με τον Γερμανία « ° Μ 
` ·/“ ο ο ο ο ,η -ὶ Ι
Η ΣΕΞΙ @πω τα Με. τοκ...
εκΡΑΞε ΓΙΑ το ΜΜΜ ΜΜΜ
ΤΗΣΔΕΥΤΕΡ^Σ
ΜΡ 11_ρω ·“ 7Κ:_/ᾶ¦&]_Μ]5 Μη β“Ιστ0ύμε 
 νο κρίνουμε
 τον κόουτς! 
ΔΡ. ΦΥΛ. 844 ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
_ περΙοοεύεΙ
- · στο ἈνΦ·λπ
.- ΜχΜε:
στον Περού!
ΜΡΑΔοκεΙ _¦ “ 
Μ οΒΙἩτορ "ο “ ;¦“5Ξο
^ τονμέσο της 1 χ ς
 ο ΛΙβερποολ! ο > ·
ι >:` .
Ρ· ·” ”
@ο Στην ΑμερΙκή λ
ΙφίνετοΙ η τύχη  ο ο γ/ ρ τ
ο του Μόρκοβπς ὅ ο ὰ' '  ο Ε 
 η 7 η 7 η “ ὅ 3 ·
ί ΠΟ" εΠΙΌΙΙζ ζ > :` 3 ο! . ι·  η Ε· 
.8 = ..εν6ωέρεΙ Ή ΕΜΜνκε9Μ
/ τον θρύλο   
 ΣΗΜΕΡΑ
ΠΜογΣ ” ΜΜΜ ά ε·
ΜΑΖΟΥΜ(ΟἙ Φ
ΜΜΜ ο ο Ντε λα ΜπέγΜ!  *  

Τελευταία νέα από την εφημερίδα