Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Σύνταξη από τα 50 σε ΔΕΚΟ-τράπεζες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
5ΡΟ ΠΤ5 μ 8ΣΕΛ|ΔΕΣ
Η |'|Ρ0Π0ΝΗΤΡ'Α Αθ. ΖΕΡΒΑ
'ΜΜΕ' ΣΤΟΝ «Ε.Τ.»
. ΕΛ Ε Σήκωσαν την κούπα
οι γυναίκες στο . 7
ΕυρωμΠασκετ γ· ν
. ϊ 4 ·%“
ῦ τ ΗΜ' Ξυξοἔἶ“ἄἔ 
ΓΑΛΛ|Α-|'ΕΡΜΛΝ| 
  4  σε ΔΕ|(Ο-τραΠεζε5
ῦ-“Μ%κΕ “- = > = ·
¦ -. ε |δε
Επ|χΕ|Ρ“ΜΜΣ έ  γ για όσους φύγουν ωἶΞἑ”μΐεἙἔἑἔὅἔἔα Β > ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
κγΡ|ΛκοΣ ΝΒ; “ μυστικα για Πλήρη και μειωμένη σύνταξη ' 8 ΣΥΝΪλ:Πἱ > 
"ΑΜΑΝΗΣ '
ΔΕΝ ΑΝΤΕ!   
Τ|·| ΛΕΒΕΝΤΗΣ, χΡγΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΗΡιΖογΝ ΕκΛοΠ!9Δ!9κΩ
ΤΗΣ και"   ' ' ' "
ΜΠΜ›“
ΓΕΠΡΠοχ
Θ· “Ή` 4
, Ἐδ ἑ_ 
Η ΑΝΟΔΟΣ κΑ· Η ΠΤΩΣΗ Μ κΑΛεΣΜΑ ΜονεΖ·ΝΗ Εα8ι_τ1!<Εενχκ“η ἑὶΞ
Με ΑγΤοκΡΑΤοΡΜΣ Ματ" ΦΟΡΑ ΜΕΣΑ Μα 85 ΧΡΩΜΑ Ξ!! _
ΗΣ 0||(0ΓΕΝΕ|ΛΣ ΜΛΜιΔΑκΗ ΣΕ ΜΒΜ· ΜΜΜ" ῦ Μα "·· ῦ 'τ' Ϊ
γΠοψΗΦιοι Ι · Ι. η
ΣΞῇἔ2ΕΚΕἑ^ Νεα πρσκῆηση πω
ΠΙΣ ΔιὁικΗΣΕιὲ ΟΠ" Αγια-Σσφ·α Ξ.
ΝοΣοκοΜΕιΩΝ · τ < Π . _ _ _ _
ΣΞΛ. Η ι 3 Σελ το
ΕΣΤ|·|ΣΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΣΤΟ|Χ|·|ΜΑ ΜΕ ΤΖ|Ρ0 1,5 ΕΜΠ. € · ΣΕΛ|ΔΑ 12

Τελευταία νέα από την εφημερίδα