Πρωτοσέλιδο Έθνος: Συναγερμός 70 ημερών για δόση και 2η αξιολόγηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
,_οΠΕ9Ξ992ΔΜ99Μ99ηοι_  ^Φ·έ0ωμο «Δεν με
σιη Ροδο. ' φοβιζει οι·
το ηλιολου-  σε κοηοιους
στο νησί των μηοοεί να
Δωδεκανη- μην ορέσω»
σων με Το δηλώνει η
ονεξονΤληΤο Παρουσια -- - Δ Φυσικό σΤριο Του
ΜΜΜ “ΜΝ Μ ΜΒ κολλη και Την «Χ-Ραοτοτ»
με πρωινο σιο ΙΙη ισ , ,
. ; ηολιΤισμικη Ευαγγελιο
Λεηιομερειε5 »21 ι > . ,
ιδιοιτεροτηΤο Αροβονη
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ·ΕΞΠΡΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΛΝΕ|ΣΤΕΣ
 Ι   ΣυναγερΗόε
ιιι·6Σιιιιιι:;ζ  "μερων
ιιιΕι·ιιιιιιιιοψιιΣ  
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ -> ἶ<-  | |
ΜΜΜ ~ για δοση και 2η αξιολογηση
» 25 ο» Ειδικέ8 ομάδα εργασία8 αναλαμβάνουν το κλείσιμο όλων
| _ των εκκρεμοτήτων για ων εκταμίευση των 2,8 δισ. € και ιη
 διεξοδική Προειοιμασία '[Π8 φθινοπωρινη8 διαΠραγμἀτευση8
τιοι>τοΣ «Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
χογ^'^Ρ^κ"Σ ΘΑ ΑΜΒΛΥΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΒΚΕΧΙΤ» »8-7
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ Σά
ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΜΕΓΛΝΗΣΙΟΥ
·ιιιιΕιιιιιιιιΣιιΣ Ά _,
ΔΕΝ Με ιιΣ 3% “η “
ΛιιιιιιιιΣΕιΣ Μι:- ` - . ,
ΡιιιιιιιιιιιιΒιιΕω· 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τ. ΒΙΖΕΡ »Β
Ι' ΜΜΜ ΕΙΠΑ' Ι' "Μ"
ΜΝΗΜΗ" ΧΩΡΑ
ΣιιιιΣκιΜιιιιιπ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Ρ 'ΩΣ ιιΕιιιιιι ΛΣ
ΠΕ' Α ιιιιιΕΣιἙΕ
ΖπεΣΣι
0- ΜΜΜ"
Ξ: ο «ΜΗΝΑΣ» ΤΩΝ χημικοΝ
ΠΑΝΤΡΕΨΕ ΤΟΝ ΠΟ ΤΟΥ
Ι||Ρ|ΗΙδΕΙΙ|δΣ ΠΜΣ
Η" ΝΙΚΟΝ" »82.83