Πρωτοσέλιδο Το Χωνί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ωΜηὶ.8τ // ΜΜΜ: @τοχννηϋ
ΚΥΡ|ΑΚΗ 3 'ΟΥΛ|ΟΥ 20ῖ6 | ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 222 | Τ|ΜΗ: `|,5 Ξ
ΦΩΤΙΟΥ' 1 6
` ¦ ς!  Η Η ΧέἩέΎἶ.Ϊἑ·ω
.'|!:ϊ ν: Ι
Η κγΡιΛκΑΤ·κΗ ΑΝΤ|-ΜΝΗΜοΝ|ΑκΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
)ἱ,Ε'ΕἱἱΙ?Ι! 4/
4 κἩ.:|
`ξ ἑζὶ~ζἄξἑιἙξἔ·ἔξἔἄ ΜΚ ξπΠξ .ζ .ἱε
`·ἔξξἑἔὲΜΦἔ`ἔἔἔεἩξἔ“Ἡἑἔ .ως ὅ ὶ._ κ 5!
=νΟωΦη_ 
Θ __=_==___=

Τελευταία νέα από την εφημερίδα