Πρωτοσέλιδο Τύπος Θεσσαλονίκης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γ|Α ΑΣΥΝΕ|Δ|·|Τ0ΥΣ θΔ|·||ΌΥΣ
Εξ°Ρμῆ°8'9 της ΙΡ°Χαἱα9
και βραδινοί έλεγχοι
ΗΔιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, υλοποιεί στιχειρησυικό σχέδιο
μεποιοτυωύςισιιουσυιστυωύςτροχονομυωύςΜΣΕΔ3
ΗΠΑ" 372040 Ι ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 6577 | ΕΤΟΣ 23ο νννννν.ίγροεί|τοε.ςτ
Ο ΧΡ. ΣΠΜ0Υ ΜΝ ΜΝ «Τ.Θ.»
«ο Αισχύλος οπτοκαλυιττει
όλο το παράλογο του πολέμου»
Ο Χρίστος Στυλιανού μιλά για το έργο «Επτά επί Θήβας» όπου θα ερμηνεύσει, σε διπλή διανομή
με τον Γιάννη Στάνκογλου, το ρόλο του Ετεοκλή. ΣΕΛ 11
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΣΕ|Σ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛ0Ν|Κ|·|
οι 7 σπς 10 «ματῶνουν» απο τα απο σοπίιο|ε
. . μ “ · 5' κ"  . Δ
Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των αερίου εοιιίτοΙε, καθώς και τα νέα μέτρα που φέρνει για τις επιχειρήσεις ο νέος φορολογικός|ασφαλιστικός νόμος που πρόσφατα ψηφίστηκε, βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» της νέας ηλεκτρονι
κής έρευνας που διενήργησε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στα μέλη του. ΣΕΛ 7
κΑΡκιΝοπΑοΕιΣ
«Αν δεν έχεις
χρήματα, πεθαίνεις
στο δρομο»
Ποσοστό 40% των καρκινοπαθεον αντιμετωπίςουν δυσκολία
στο πρώτο ραντεβού, λογω των
μεγάλων αναμονών στα ιατρεία
των δημόσιων νοσοκομείων, ενώ
577.500 θάνατοι από αυτούς
(33,7“/ο του συνόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση) θα μπορούσαν να
είχαν αποφευχθεί αν είχε υπάρξει
έγκαιρη και αποτελεσματική
υγειονομική περίθαλψη. ΣΕΛ 13
Μ|Α ΑΓΟΡΑ τΡιΣΕκΑτοΜΜνΡιοΝ ΕΥΡΩ «Γ|0Ρ'|ἈΖΕ|» ΣΤΗΝ |'|0Λ|·|
Η Θεσσαλονίκη κομ μος
ς νανοτεχνολογιας
Η μεγαλυτερη έκθεση του κλάδου
Με το θερινό σχολείο νανοτεχνολογίας μπήκε από χθες, Σάββατο
στην αφετηρία το επιστημονικό
πολυγεγονός ΝΑΝ0ΤΕΧΝΟΙ.ΟΟΥ 2016, τοποθετώντας τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των επιστημονικών εξελίςεων γύρω από
μια αγορά, που εκτιμάται ότι θα
ξεπεράσει σε μέγεθος τα 5 τρισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως έως
το 2020.
Ι·Ι ΝοτιοωΧιιοΙοςγ, που θα διαρκέσει έως τις 9 Ιουλίου, αποτελεί τη
μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση του
κλάδου στην Ευρώπη και περιλαμβάνει= το 13ο διεθνές συνέδριο για
τις νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες-ΝΝ16 (5-8 Ιουλίου), το 9ο
διεθνές συμπόσιο για τα Εύκαμπτα
Οργανικά Ι·Ιλεκτρονικά- Ι8Ε0Ε16
(4-7 Ιουλίου), το 1θο διεθνές θερινό
σχολείο Ι880Ν 16 (2-9 Ιουλίου) και
6η έκθεση ΝΑΝΟ'Ι'ΕΧΝΟΙ.ΟΟΥ ΕΧΡ016 (4-8 Ιουλίου). ΣΕΛ 7
ΞΕΚ|Ν|·|ΣΕ ΑΠΟ Η 7
Αντιδρούν δυο
δήμοι για το
Βέρνο πρ6νοαυι·α
του 0ΑΣθ
Από την Παρασκευή 1 Ιουλίου, άλλαζαν
τα δρομολόγια για την αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης, καθώς μπήκε σε
εφαρμογή το θερινό πρόγραμμα του
ΟΑΣΘ, το οποίο θα διαρκέσει έως και
την Τετάρτη 31 Αυγούστου. ΣΕΛ 3
|·| ΙΕ" Ο".
Προς αρθρο
99 και γνωστή
αλυσίδα
πρατηρίων
Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, κατέθεσε στις 9 Ιουνίου
η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών
Μοτιιἱόοί| Ιστοί'. Ι·Ι εταιρεία κατέχει μερίδιο 9% στην εσωτερική αγορά, με δίκτυο
600 πρατηρίων και διαθέτει μεγάλους
αποθηκευτικούς χώρους στο Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης. ΣΕΛ 13
ιοί-1 ΑπΑΝτι-ιΣΕιΣ 12
ΔΕΗ με 15%
έκτπωση για
τους συνεπείς
καταναλωτές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα