Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τετοιο
ιιιιιι
9 ""7Ί Ί !9|
Εκδοτη5: Κωνσταντινοε Μητση5
-_·· Μτ€Ψ? το·
· ' Κέ! 7 '
'.7'ι
_ _.' ' ζ_Ἡ.γ ι
› ε εἰ· . ε
- =ἑἶτἑ# _ “ω ·~ ο -< .
3ιουηιου 2οι6 · Αρ.ουηηου 969 . Τιμή ι ευρώ
ΔῦνΠ
Ψ-_>
_ Δ ι
. μ .ε
' Η. ἔτει-Φο
ιδιοκτησια: εΝτγηοεκΔοηκη ΑεΒετ
ιι ΜΕΓΑΛΗ ετΑιιΑτιιτιι
τοκ τνιιτΑτιονχοκ
Ποιε5νέε5 μειώσει5 έρχονται ”0ῆεεοιηθικιακέ5ανατροηέεστηνασφααιση
κγΒεΡΝηΣη
Το φιασκο
με την Εοεεο
και η Μη αναῆογικα
Τι σηματοδοτει το ταξιδι Τσιηρα
στην Ώνα
Σεα.4
ΝΕΑ ΔιιΜοκΡΑτιΑ
Μεγααοε εχθρα5,
ο Παικισμοε
Το μηνυμα
του Κυριακου
Μητσοτακη
_ Με
εοοριΑ
Με θα γινουν
εξατομικευμενε5
ρυθμισει5
Σεῆ.ι2
ΣΚΑΝΔΑΛΑ
Επιχειρηματιε5
σε οργια με σεξ
και ναρκωτικα
Η αγωνια κορυφὡνεται,
η αγορα φοΒαται τσουναμι
Εν αναμονη τη5 ιιροσωρινιι5 αιτοφασηε του Πρωτοδικειου. σου αναμένεται να εκδοθει αυριο Δευτέρα. Βρισκονται οι εργα:ομενοι, οι προμηθευτέε τηε ααυσιδα5
σοαηερ μαρκετ Μαρινοηουαοε, Με και το σανοῆο τη5 αγοραε, μετα την προσφυγη τηε εταιριαε να ενταχθει στο αρθρο 99 του Πτωχευτικοα Κώδικα. Ο κινδυνοε η
αῆυσιδα αυτα. μια απο τι5 μεγαῆατερε5 εταιρια· στην ΜΜΜ, να μην τα καταφέρει
έχει ταρακουνησει συθέμεῆα ααου5. καθὡ8 γινεται Προφανέ5 ότι η Μαριναιτουαοε
Α.Ε. ειναι “ποσο μεγααιι για να αποτυχει», δεδομένου οτι το ευρω των οφειῆὡν
τικ, που εγγι1ει τα 2 δισ. ευρω, και ο μεγαῆοε αριθμαε των εργαΖομένων τη5. που
ειναι ανω των ι 2.000, δεν αντέχεται σε μια αγορα που ειναι ηδη σε Βαθια ύφεση
και ειναι αγνωστο ιτὡε και Ποτε θα ανακαμιμει.
· Τωρα μηορειτε να μα5 διαΒαΖετε καθημερινα στον ιστατοηο νννννν.ντααιηι.ει
Σελ ιο-ι Ι
ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ «ΜΚ»
(Έρχεται
μεγαῆη θυεῆῆα»
Γραφει ο
Γ|ΑΝΝΗΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ
Σελ 2
"ΜΑ ΣΤ" “Βαν
“Η Μη αναῆογικη θα
διώξει του5 εηενδυτέ5»
Σ  χΑΡΑκοηογΑοΣ,
κι? Βουθευτη5
Λαρισα5 ΝΔ.
“Η συμμαχια του Νατου
Ζει ακομα»
ΣΤΑΥΡΟΣ
 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ,
μέῆοε ΚΕ. ΣΥΡ|ΖΑ