Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Σχέδιο άλωσης των τραπεζώνRecognized text:
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΜΜ"ῖΟΣ
Επιστρέφει
ο εφιάλτης στην
οικονομία έναν
χρόνο μετά;
›Σε Μπι κατάσταση η Με
ματική οικονομία ›Φόβοι για
νέα «λουκέτο» και σταση πληρωμών παντού ›Διόχυτη η απαιοιοδοξία. Το 92.496 των πολιτών
δηλώνει ότι η χώρα βαδίζει σε
αχαρτογρόφητα νερό Μ 3
Εκλογές χωρίς
το μπόνους
των 50 εδρών.
ψήφος στα 17
›Αρχίζει η μαχη για την εξασφόλιοη των 200 βουλευτών. ώστε
να ισχύσει ο νέος νομος από τις
προσεχείς εκλογές ›Ελπίζει η
κυβέρνηση σε ευρεία συναίνεση
›ί(ατα τασσεται η ΝΔ. ποια
κόμματα το... συζητούν Μ. 62
ΑΛΛΑΖΕΙ το ΜΕΤΩΠΟ 'ΓΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ
Μετρο κοι ιρομ οιο...
γρομμή γιο Γλωοδο
Η προώθηση της ανόπλασης του
Ελληνικού επιταχύνει το έργο για
επέκταση της γραμμής του τραμ
Στο τραπέζι τα σχέδια και για νέα
γραμμή του μετρό ποσο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 20290 - ΕΤΟΣ 690
ΑΓΩΝΙΑ ΠΑ ΤΚ" "Χ" "ΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Πώς έγινε ο Μαρινόπουλος
η ελληνική... Εε|·ιιπαπ ΒιοτΙιει·5
›Αποφεύχθηκε .
ο «Μίκος σώσω. ' ' ·
Παρασκηνιακές διαβου- “ ' “
λεύσεις για εξαγορά '
από τονΣκλαβενίτη 
αλλά με προϋποθέσεις ` ·
›Νἑσ«β6μβΦ> στην
αγορά Στο άρθρο 99 και " Μ
η ἀεὶ Ο" ΕΕΛ. 26 - 27
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 2 - 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3¦5 Ο
 Η Μ Ε ΡΗ Σ ΙΑ  “ΜΜΜ
ΞΕΝΑ ι=υποέ επιΔιπκονπ τοπ Επει·χο τη: οικοποινιιπε
Σχέδιο αλωσιις
των τραΠεν
Αχίλλειος πτέρνα οι δια· α Αμεσος διαγραφεται “  | "  
δικασίες για την επιλογή ο κίνδυνος για κρίσιμους   Εεε  γ 
προσώπων στο μανα- παραγωγικούς κλαδους · ' ' Τ β 'Ι έ; ““
τζμεντ των τραπεζών ο αφελληνισμός απειλεί
κλωστοϋφαντουργίες,
κατασκευές. εμπόριο
Τα Τυπα5 καραδοκούν να
ελέγξουν μέσω των διοικήσεων την οικονομία
Τα ύπουλα σχέδια των ξέ
Μ «Επαθλο» για τους κερ- νων για «χρυσό» χαρτοδοσκόπους οι επιχειρή- φυλάκιο. Συναγερμός σε
σεις με «κόκκινα» δανεια κυβέρνηση και κόμματα
ΕΑ. 24 - 25
Το Φορολογικό «καλενταρι» . Ο .
_ “ Τ' 'δ
&1ηδόοηφόρου εισοδήματος ο2ηδόοηΕΝΦΙΑ 2016 '
61η.2η δόοηφόρου εισοδήματος εταιρειών ψ5ηδόσηφόρουειοοδήματοςεταιρειών  
' '  .................................... .. ν
Η· τιερικοιτων
ε3η6ωηωρωειω8ημωςωρειών Φ3η δύση Φόρου εισοδήματος
ΦΔόση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλή". &3ιι δω" ΕΝΦΙ^ 2016
ΠΟΙΟΙ μισθωτοί και συνταξιούχοι είδαν μειώσεις
στις αποδοχές τους
.................................... .. έΜη δόση ωρουε|ωδήμως ΜΜΜ
 ¦>Ι>-7”ὴ"^”2 _“ ·················-·-.....--·.....
62η δόση φόρου εισοδήματος
ΝΕΑ εκκαθαριστικα σημειο»
ω4η8ωη Ευρω 2016 _
ΐὲ"ηω°η ΕΝΦΐ:Ξ:ήμ 'κών απλη κυκλοφορίας 2017 μασ για ΕΝΦΙΑ, φοβο
εισοδήματος, με στόχο
έσοδα 27 δισ. Μ 6-7
67η δόση φόρου εισοδήματος εταιρειών
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΟΥ ΑΛ. "'ΕΙ|'|ΡΑ ΕΙΚ" ΚΙΝΑ
Κωχ/Μι «χρμοού›> οιον
δρομο τομ μειοξιομ
Συμφωνίες σε τουρισμό, ενέργεια,
υποδομές και Νέα' ε5τετε θα επιδιώξει ο πρωθυπουργός .
Δώρο στο Πεκίνο η ψήφιση της σύμβα- 
σης για το λιμανι του Πειραια Σελ. 23