Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Σφίγγει η θηλιά στην αγορά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήεΠοωΡοτί1ά8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σάββατο Ζ Ιουλίου 2016 | τιμή: 1,30 €
"ούτιν - Ερντογάν
Ο|ΚΟΝΟΝ|Κ|·| ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ἡ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ
' ΑΝΕΡΓ|ΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝ|·|
Η Γιώργος Χουλιαράκης
αναπληρωτής υπουργός οικονομικών
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.100
σήμερα στη Ν
Στην ευθεία για αλλαγή
του εκλογικού νόμου
Η κυβέρνηση κοινσλόγησε χθες την πρότασή της
για την αλλαγή του εκλογικού νόμου, επιδιώκοντας
την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου έως την
20ή |ουλίου. Οι αλλαγες που εισηγείται η κυβέρνηση είναι περιορισμένου χαρακτήρα και
σκοπεύουν στην καθιέρωση ενός αναλογικού εκλογικού συστήματος, με προφανή επιδίωξη να
αποφύγει να προκαταλάβει την τελική στάση των
κομμάτων της αντιπολίτευσης, αφήνοντας ανοιχτό
το ενδεχόμενο να προκύψουν ευρύτερες συναινέσεις κατά τη συζήτηση στη Βουλή. >25
|ταλικές τράπεζες: Μηχανισμός
εγγύησης της ρευστότητας
Το πράσινο φως έδωσαν οι Βρυξέλλες προς την
ιταλική κυβέρνηση για ενεργοποίηση, εάν αυτό κριθεί
αναγκαίο, ενός μηχανισμού εγγύησης της ρευστότητας των τραπεζών. Το μέτρο, το οποίο έχει καθαρά
προληπτικό χαρακτήρα, θα ισχύσει για έξι μήνες,
αφορά τη στήριξη της ρευστότητας των φερέγγυων
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της |ταλίας και δεν
έχει καμία σχέση με τις ενδεχόμενες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης ιταλικών τραπεζών. >22
Αυστρία: Επιστρέφει η απειλή
της ακροδεξιός για την προεδρία
Τον κίνδυνο να υπάρξει ακροδεξιός πρόεδρος, για
πρώτη φορά σε κράτος - μέλος της ΕΕ., διατρέχει
ξανά η Αυστρία, μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας να επαναληφθεί ο
δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών, λόγω
παρατυπιών που διαπίστωσε όσον αφορά τις έπιστολικές ψήφους. >23
Μ"ΜΜΜ
ί90 560
544,76
24|6 2% 28|θ 2% 30|6 4/7
η Προς ίσε εκατ. ευρώ-Γειά δείκτης
Κέρδη της τάξης του ί,87% σημείωσε ο
γενικός δείκτης την εβδομάδα που πέρασε
στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, τερματιζοντας στις 544,76 μονάδες, παρά τη σημαντική
υποχώρηση των τραπεζικών τίτλων. Ο δείκτης τραπεζών υποχώρησε κατά 8,39% σε
εβδομαδιαία βάση, χάνοντας 3,64% στη
χθεσινή συνεδρίαση. Αμφότερσι οι δείκτες
υποχωρούν από την αρχή του έτους, κατά
ί 2,72% και 43,53% αντίστοιχο. >ί 8
Συνωστισμός στα Πρωτοδικεία για υΠαγωγές εταιρειών στο άρθ ρσ 99 του Πτωχευτικσύ Κώδικα
Ι Ι Ι
Σφιγγει ή θΠλια στήν αγο ρα
Δεκτά τα 4 αιτήματα ως ΜαρινόΠουλος - ΣτΠ λίστα και ή]ετ ΟΠ
Στήν... ου ρά των Πρωτοδικείων συνωστίζονται γνω
στοί εΠιχειρήματίες Προκειμένου να υΠαχθοι3ν σε
καθεστώς Προστασίας, δηλώνοντας αδυναμία κάλυψΠς υΠοχρεώσεων Που αγγίζουν Πολλά δισεκατομμυ ρια ευρώ. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα σω λίστα του αρθρου 99 φιγου ράρουν δύο ισχυροί Παίκτες ως αγοράς: ή ΜαρινόΠουλος και ή]ετ ΟΠ του
Ομίλου Μαμιδάκή, ωστόσο, το σκλΠρό ΠρόσωΠο
ως κρίσής έχουν ήδή βιώσει και αλλες εταιρείες, όΠως
οι Νυττίαττ, Ρυ1ήα Ηε1188, Γλου, Κου-Κου και Ατλάντικ, ενώ στο και Πέντε γλίτωσε αΠό τα δίχτυα ως
Πτώχευσής ή Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, όΠως και οι
Αφοί ΒερόΠουλοι, Που βρήκε σανίδα σωωρίας σω
Μετρό ΑΕΒΕ. Πολλοί είναι οι Παράγοντες Που οδήγήσαν το εΠιχειρείν σε αυτή ων κατάστασή. Βασικότεροι αυτών ή μνήμσνιακή Πολιτική ων οΠσία
ακολούθΠσαν οι τελευταίες κυβερνήσεις, ή αδυναμία Που εΠέδειξαν να Πατάξσυν ω φοροδιαφυγή, οι
αργοί ρυθμοί διαχείρισής των «κόκκινων» δανείων,
τα εαΡίταΙ εοήττοΙε, καθώς και ή έλλειψή ρευστότήτας και οτρατήγικών Προσαρμογής. Συμφωνα με
στοιχεία του [ΕΜΗ, ξεΠερνοιίν τις 1.000 οι εταιρείες Που υΠέβαλαν αιτήματα υΠαγωγής στον Πτωχευτικό Κώδικα, στο Πρωτοδικείο Αθήνών, αΠό το
2011 έως Πέρυσι. >17
Το Πλαίσιο των ασφαλιστικών μέτρων
Μ Δεκτές οι 4 αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ως ΜαρινόΠουλος
Μ Εκδίκασή κό ριων αιτήσεων σας 21 ΣεΠτεμβρίου 2016
Μ ΥΠέρ των αιτήσεων το 50% των Πιστωτών
Μ Παρεμβάσεις υΠέρ ως ΜαρινόΠουλος αΠό τράΠεζες και ΙΚΑ
Μ Κατά των αιτήσεων του ομίλου τάχθήκε το Δήμόστο
Μ Ενδιαφέρον Σκλαβενίω για συμμετοχή σων εξυγίανσή
Μ ΑΠαγό ρευσή σχετικών κατασχέσεων αΠό τους Πιστωτές
Μ «Πάγωμα» ως Πε ρισυστακής κατάστασής του ομίλου
Μ Εξαίρεσή αΠό το καθεστώς Προστασίας των εργαζομένων
Μ Εξαίρεσή αΠό το καθεστώς Προστασίας των μισθώσεων
εγκύκλιος
Τ| Ε|(|'||Γ|'|'Ε|
ΚΑ| Τ| ΔΕΝ ΕΚ|'|||'|ΤΕ| Α|'|0
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΤΑ|ΡΕ|ΩΝ
Μειωσα στις τράπεζες]
Οι θεσμοί θέλουν
να τρέξουν κόκκινα
δάνεια - ρευ στάμπα
Τήν Πρόθεσή αλλαγής του μοντέλου λειτου ργίας των
ελλήνικών τραΠεζών δείχνουν σι Πρόσφατες κινήσεις των θεσμών, με εΠίκεντρσ όχι μόνο ΠρόσωΠα,
αλλά και δομές τις σΠσίες θεωρούν αναΠοτελεσματικές. Η Πλευρά των δανειστών ζήτεί εΠιτάχυνσή
των κινήσεων διαχείρισής των μή εξυΠήρετουμενων χαρτοφυλακίων, και όχι «αναίμακτα», ενώ σε
εΠόμενο στάδιο θα ελέγχεται ή ροή χρήματοδόωσής σων οικονομία. >ί 6
Ο Αλ. ΤσίΠ ρας σων Κίνα με 40 'Ελλήνες εΠιχειρήματίες
Πεκίνο - Αθήνα μαθαίνουν
ων ιδια εΠενδυτική γλώσσα
ΑΠΕ: Ελληνογερμανική συμφωνία
Μπήκαν, χθες, από τους υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Γιώργο Σταθάκη, Περιβάλλοντος - Ενέργειας, Πάνο Σκουρλέτη, και τον αντικαγκέλάριο και υπουργό Οικονομίας της Γερμανίας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, οι
υπογραφές για την παροχή γερμανικής τεχνογνωσίας στην προώθηση των
εξαγωγών και την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. >7
[πιέσεις]
Οι συνέΠειες
αΠό το ΒτεΧἰτ
σε τουρισμό
και εξαγωγές
ΑΠό τή διάρκεια τής αναταραχής στις διεθνείς αγορές και
αΠό τήν τελική συμφωνία μεταξιί Ευ ρωΠαῖκής 'Ενωσής και
Μεγάλής Βρετανίας εξαρτώνται
οι εΠιΠτώσεις του Βτοχίτ στήν
ελλήνική οικονομία, τόσο στον
τουρισμό όσο και στο διμερές εμΠόριο. >ί 0-1]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα