Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|0ΥΜ0Υ 20Ι 6.
καθημερινή
Αθλητική
Εφημερίδα.
Δρ. Φύλλου
τω; τα ε
σ8ϊΙ68.ῇΓ
“Παω να
καθ|εαωΒὡ”
"Πααιαααίζει
αμεαα α Μπαρ"
“Μπορώ και
αταΜ·2...”
“ Ετα|μαα
να βαηΒηαω”
11.000 κέττοΧοτ ονονἑωοον [Πόντο Με) το 50%]
_αἑ=3Φ · ΑΠὸ οἡμκρτΙ οι νέοτ ΜΠΟΜΠ
Η σ"ὐΜρζη
Φουτούνα.
Μαα·ΙαΜη και τα
'Πολ σε 4 πασα
ααα ΜΜΜ
Η ` Ο
0 ”ΓΑΥΡ0Σ;ονολὐῇ: Τ1ἑκονον 0128 Που
Πῇρτ1νμἑΡος ο'τ“ην ΠροετοτμοοἰΠ · 100% 0ο ὸὡοΣ1
Συκο1ἔἰδς στον Μον0οτη ο Βἱκτορ ω
ΜΜΜ" ΠΠ" "ΝΥΝ" Μ' Μ" Γ. Π|Σ|¦Π'|ΜΜ
ν ' 0/4
ἑ'·(|ἑ
ΣΥΛΛΕ|('|'|Κ°
ΚΑΠΗ!"
αν ΔΕΝ απ ΒΡΕΙΤΕ
ΜΗΝΑ ΜΑΜ
ΜΜΕΠΜ Μ )
ΜΙΜΗΣ?
7.1τ;· = ἰ '  Δ '
“ΠΠἱζΣ1“-τὁΠ“ΥΚΟλΚἱΠδΡ της Ρεάλ Μοὁρἰτης ντο τον
 1 ζ “`›_-.θρὐλο! ·_0λἔ οτ ΞζΣλἱζΞ1ς ν1ο τον οντ1-ΡομΠἑρτο Ϊ
“τ“¦πρω““ ΜΜΕ - Μακ" ΜΜΜ' τι αττατ τα Ξεκακ · “6οΤα“`αΜ - και α... ΜΜΜ Με'
Επεσε η αυλαία
ΜΜΜ απο
0·Μκ8ΜΜΜΜΜ
ΜΜΜ· Ι Ι