Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
2,13_
ΕΟΚΟ 3015 μ! :1
“ΑΔ[email protected]Μ
' ΓΕΡΜΑΝ|Α- |ΤΑΛ|Α Ω 
ΣΗΜΕΡΑ (22:ΟΟ)
[|ἶ(ἔΠΞἑΙΞΞΕ ΪΎ1ΞΜῶἔΞἩ]ἔΜΜ
ΓΡΑΦΟΥΝ Ο' ΚΟΡΥΟΑ|Ο|
ΚΑΕ πΑοκ
ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΤΕΪΛΟΡ
ΤΟ ΝΕΟ ΣΤΟ|ΧΗΜΑ
' ΜΠΟΡΕ| ΝΑ
ΑΠΟΔΕ|ΧΤΕ|
«ΚΕΛΕΠΟΥΡ|»
ΑΦΟΥ ΕΡΧΕΤΑ|
ΜΕ ΠΡΟΣ|ΤΟ
κΑΣΕ ΚΑ| ΕΧΕ'
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
' «ΣΗΜΑΝΤ|κΗ ΠΡΟΟΠΤ|κΗ ΠΑ
ΜΕΝΑ» ΔΗΛΩΣΕ ο ΑΜΕΡ|κΑΝοΣ
' Σ0ΥΑΗΣ: ΠΑ|κΤΗΣ ΠΟΥ ΔΕ|ΧΝΕ|
Δ|ΑθΕΣΗ - Σελ 40,41
Ο ΝΤΟΥΣΑΝ |ΒΚΟΒ|ΤΣ
ΑΝΑΚΟ|ΝΩΣΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
4ΟΧΡΟΝΗΣ ΚΑΡ|ΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΕγΡΩΠΑϊκογΣ ΠΑΓκογΣ Μ ω 39
ΕΟΝ|ΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο' ΕΚΛΕΚΤΟ|
ΤΟΥ ΚΑΤΣ|ΚΑΡΗ
«ΚΟΠΗΚΑΝ» ΝΤΟΡΣΕΪ ΚΑ| ΚΑΒΒΑΔΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Γ|Α ΤΟ ΤΟΡ|ΝΟ
ΟΠΟΥ Η ΕθΝ|ΚΗ ΟΑ ΚΥΝΗΓΗΣΕ|
ΤΟ Ε|Σ|ΤΗΡ|Ο Γ|Α ΤΟ Ρ|Ο Μ Σελ 39
. |'|Α ΦΟΡ
Ο «ΑΝΑΣΤΟ» ΕΞΕΤΑΖΕ| ΤΟ
ΕΝΛΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ Α|'|ΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ | `
Γ|Α ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ Ε|'||ΟΕΣΗΣ Π
ΠΕΡ|ΜΕΝΕ|
ΤΗΝ «ΜΠΑΡΤΣΑ»
Η «Μ» ΕΞΗΓΕ| ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΒΕΖΕΝΚΟΦ ΚΑ|
ΤΑ ΣΧΕΔ|Α ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΑΝΩΝ
' ΨΑΧΝΕ|'Α| "|Α ΚΡΟΚΕΡ
τ·Ακκο··π ΚΑ| ΑΜΕΡ|ΚΑΝΟ
«ΕΛΕΠΕ|» ΣΕ Λ'|'|ΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Ο ΚΑΜΠΕΡ|ΛΗΣ ΠΟ ΟΡΛΑΝΤΟ
ἘτοΙΧΗΜ#
ΜΕ ΝΤ||'ΚΑΡ, Σ|Σ
"|Α ΤΟ ΑΡΟΡΟ
Ξ ΕΓΑΖΕ| Ε|ΛΗΣΕ|Σ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ Γ|Α
ΟΛΛΑΝΛ|Α |'|ΟΥ ΑΝΑΚΟ|ΝΩΝΕΤΑ| ΣΗΜΕΡΑ
Ξ "Ο Ε||'|Ε ΚΑ| ΤΟ ΕΚΑΝΕ Ο ΣΑΕΕ|ΛΗΣ·
ΑΡΚ|ΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗΜΕΡ|Α
ῖἶ ΜΗΝΥΕΗ |ΕΑΝ ΕΕ ΑΝΛΡ|ΑΝΟ|'|ΟΥΛΟ
ΦΑΝΗΣ 
'μ η'
οκο, Μ
·η·.-,
ΣΕ ΤΡ|Α
ΤΑΜΠΛΟ ΠΑ|ΖΕ|
Ο ΠΑΟΚ Γ|Α
ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΑΜΥΝΤ|ΚΟΥ
Ι Ο..
  «Με Με" Το πΡοπΕκΤ
 ΤΜ ΑογΜποΣ ΜΜΜ»
ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΠΑ 3 ΧΡΟΝ|Α Ο ΚΡΕΣΠΟ
~ ' Ξ ΚΑ| Με ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΤΕΤΡΑπε: ο ΑΗΜΜΡιΑΑΗ:
η ΧΧΧ Εκ
Τϊ“ έ κ` έ “ Α “
ΙΠΙΧ ΙΌΝ ¦›7/Ν
πΐτ~ ή ῖΐ›Πέ·ῖ» ^ Ν Ν Τ / Ν ΠΝ β έκ ` Π Τιῖ ῖ7`Ι “έ Π πῖ ”ν κά η μὴ ΤΚ ΑΧ Ώ :·κ” ^ ` χ Ν *Γ Τ* τ
Ι Τ;ΤΆ[email protected]Μ»Μ Μ:ΜΜ9¦ Μ»   »_  Η Μ Οι] ΜΑ @5 ΕΜ Ο ΗΜ Τ@_Μ :ΜεΩΜΜόω ΜΕΘΞἩ_ΜΑ@Μ “Μέ |
' ' ' Λ ¦
'ΗΕ ~ · · ο ο .
Δ ' Δ ' ' '
σε Ι ο ο ΕΝτΕ|ΝΕΤΑ| ·
¦ῦ·`,ζἶ:` · Το ΦΑεΡΤ
Ο ' ' ' ' ' ' ^ Με ΤΟΝ Ππογ
'°'-! -' › Δ ο · · · “ ΓκΑΡΣ|Α
ΝΕ Θ ΠΛΗΡΩΣΕΤΑΛΑΟΗ '    
Η Λ ω Δ "0ΜΒἙ“^ωε · · ' · · Ψ Δ · Ψ · · ΑΦΜ ΜΗ·Ι:Μ:ω : Η