Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τῇ". ΑΜΜΟΣ _ _ η ο ΠΑΝΑΘΗΝΜκοΣ ΑΝΗκει Στο ΛΑΟ Τογ
 ,. ·  .> | Π Δ  
Η ε·ΜεΜΜ ΜΝ τοκ πΔΝΛο“ΜΙ!Μ ΜΜΜωκ ΜΜΜ “- Μ ως
- · ΤωΦΜΜΜΜΑ ΚΑΛΑΒ|ΑΓ|Μ+ΙΧΡ0Ν|Α
Ι ΗΜΟΥΝ ΜΕΤΑ! ΜΜΜ...
|'| ΒΥΡ°ΥΣ||Σ 'Μ' ΒΒΥ|"0Υ|ΜΣ
οΛομΣῳῖΕιΑΣῖ@ ΜΒΜ ὶ
ΠΑ ΝΑ Απ0ΜπΜΕ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ·
πΡοΣωΡεΣΠΑΝΑεΡωγΝΑκοΜ | ' Ϊ  .ν .η 
πεΡιΣΣοπΡεωκοΜε|ΕΣ ΣΜΗΜΑ! _ - έ 7 _ ΠοκΑΕ|ΠΜγοΛΜ
"ΜΠΥΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡ'ΠΤΠΣΗ ΜΥ ΧΡ|ΣΤ0Δ0ΥΛ0Π0ΥΑ0Υ ἩΜΉ
ΜΝΑΔ'ΚΑ ΠΡΒΝΜ|Α,  μ τ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΑΑ|ΠΥΣ ΚΑῖ0ΧΠΥΣ ΧΑ' ΑΠ'ΣΥΕΥῖΕΣ
` ΠΡΟΣΠΠ|ΚΑΧΕ|Ρ|ΖΕΤΑ|ΤΠ ΚΛΕ|Σ|Μ0ΤΗΣΥΠ08ΕΣΗΣ ΑΠ0ΜΕΝΕ|ΝΑΛΥΣΕ|ΤΠ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ . ζ,.-. _ “
 _ ΜΝΗΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝΕΛΛΑΣΒΕΡ0ΝΑ-Γ|Α3ΧΡ0Ν|ΑΗΚΑΤ'ΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΠΝΙΑ ” Μ: 
ΝΑΡ. Η .χ “ΚΥΜ Η , Δ- <<ΝΑΠΑΡ0ΥΜΕΜ8ΕΤΠΛ0ΜΥ
ῖ;=. 1* 1] .Π .37 .Υ ΝΕΠΜΝΜΜΠΜΜΜΨΜ ΜποΜκΜοΜΜΜΜΣ
ΣΑΝΥΟ Υ ΜΑΜ Γ.·:Μ;. ΠΡΞΤΟΔΜΔΠ ΠΡΟΒΑἔΜΜΟ ' 7 . ΜΜ“ΜΜΜΜ“=Μ ΜΜΜ ω...ΑΝτιπΜοπ
ΕΠ|ΒΥΜ|ΑΤΠΥΣ|ΛΒΑΠΟΥΒΑΥΛ0ΠΜΗΒΕ| “'2·2ἘΞΨὶ "ΜΧ Ν ΟΜ^ 6 7 
ΜπκϊΗΣΜΜΜΜ · Δω Ορ'“""”"Μ'“ ι,- Μ ΔΜ·ΜΜΜΜ«ΜνΜω
= .. π 'ΑΜ ι . .Ι Δ . @ΜΜΜΜΜω ΜΜΜ ·-“ΜτΜωΜΒωΜΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα