Πρωτοσέλιδο Παραπολιτικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι κι"
9 7 2!” 3ῶ Ί02
Αρ. Φύλλου ι98 ΣΑΒΒΑτο 2 ιογΑιογ 2016 ΑΤΜ έκδοση - Τιμή ε Τ
εΡΕγΝ πιο:  “ ι Ϊ   ..
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ τοκ κοΣἩο Ἡ  
Το καλύτερο περιοδικό για παιδια
Που κακλοφορηοε Ποτέ στον Ελλαδα!
η “ - Σ . - Ά ' ι
Ψ Ι ΐ ν - .θ Τ Ύ ζ' ω < Σΐ° 
Η 4 ΓατὲΩ - · · ι” γ ζ μζΐ ΤΕΒ "λ
· Ϊ' δ ΒελφινιΔ
τμ. _α`9`_ α
~ὁ“ #χἰΊ| 'Όϊ
_-ι _. τ
ιιοιιιτικ
ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΗΣ «ΑΝΩ» Τ|Α ΤΑ «Π»
πΡοοεΣΗ οικον · Μ ·
ΣΕ ΒΟΥΛΕἩ|ΚΕΣ θα ψηφίζω υπέρ ο κατα
ΕΚΛΟΓΕΣ της ααραμονοςτας χώρας
ίμε αναγωγή ατα έγκυρα) μας στην ΕΕ;
διαφορα Η 8888800 ···εἔ'·
| | 8¦8¦δδδ“ἱ;ΞΞ“
24." ο·οἐἑααιωο··α
θὑ·ϋῦΒΞΟ#ῦ'ὑὡ
'26% ·οοεοοααο·
7 % η ΝΔ. το θΗΕΧΙΤ
ΕΙατε υπέρ ή κατα ενος
 από ΣΥΡΙΖΑ τους Ελληνες
ΥΜρ ·Ο·Μ·Ο"ϋ"·Ο
ΟΒ0""·9Ο"'
·'ΟἩ'Ό99ἑ·'ῦῦ
_ Μο Γαλάζια πρωτιά με 24,6% σπιν εκτίμΙισπ ωφου “=“““““ 48,3% θα ψήφιζε υπέρ τας παραμονής σπιν και
Μ Υψπλιι συσπειρωοπ 86% για τα Συγγρου Πρ0Π· ἔ.Ἐῖἔ 3" 39,4% υπερ πις αποχὡρποπς Το 54% λέει «σκι» σε
ΔγΙωΜ-·----ο γουνται οταν κυβερνποιμότπτα ΝΔ και Μπτσοτακπς Μο - 8% νέα δημοψπφιομα Το 48% ενδιαφέρεται για τον εκλοΣε ιστορικό Χαμηλό τι εμπιστοσύνπ στον κυβέρντισπ ΜΜΜ ι 6-7 γικο νόμο και το 49% ειναι υπέρ τας απλος αναλογιι<πς
ο Μαοινακιις
μεσω «ΑΠΘ ορο»
στην Τ"ΑΞ°°Πσ"
Ο Δυναμική είσοδος του γνωστού ιῳι›ιιλι
, , ¦ στή, Που διεκδικεί μόνος του σιιχιΌιηιιι
 ΜΜΟ! Ο Αιτήσεις κατέθεσαν ο ΣΚΑΪ και το ΜΑΗ
| · | 'Α° λ θ ἶ7ΑΝΤΙ,ΑΙ ι 7 “ΕΑ
δίωξη κατα Μ Ο Οι :ἔοιο:π#;ς και η τιᾶΖιἘοῖ$Ι£ΟΑ
Τσατάνη από μετανάστες 7 παπι Με
Μαιου· ιαπωνια ῦ 
Δυτλές κάλπες Τα ορφανά
και εφιάλτης ατο στόχαστρο
για πιθανό χαος του κρατους Χ
"ΜΚ"|6.Β ΡΕΜ"Π|39 . _
ι Ή Μπέττυ η ι ω . _. ο γ ι Ι Παολα και χλιδή
ϊ “ ¦ και ι' . ο. · ·ἶ έ Η ι; ΜΚ.- -; ·ιιιαω "Η" τα β°φ'° ΗΜΜΜΜ
Μ | Δ Αν ' 4 ἶ γ Δ 'Ο Η ιστορια του Μιιρινώιιωιιλ“ιι από
 ι 4 ` Η Π ` ' _ η; Τ ιιἶφιιρμιικι ιο ων Ι8()3 Πως το λι›ιικι:ιω
>- 9 ~ κι · ¦ .ο ο “^ ΜΜΜ η _ι 
ΜΜΜ-π ·· .. ζ Α. ν Ϊ : · .ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα