Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Βραβείο στα ΕΛΠΕ.
για το κοινωνικό
έργο τους
«Σταυροφόροε»
αντι-Παικισμου
ο Μηισοιακη5
ΡΣΕΛ. θ
'Ωρα δύσκολων
αιιοφασεων
για τη ΓειΝημαια
›ΣΕΛ. 7
Υαέργηρα ΜΜΜ
«αναβουν» τ
φωτια! θα ¦λ·· Γ
με σΒησον; ~  '
ΤΗΛΕΟΠΤ|κΕΣ ΑΔΕ|ΕΣ
Τα Δευτέρα κληρὡνει...
Μ Θα εηαληθευτσύν οι φήμες ότι θα εμφανιστεί «κρυφός όσσς»
της κυβέρνησης; ›ΣΕΛ. 3ο
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕκλοΓικοΣ ΝΟΜΟΣ
Συμμαχία με όλους
και όλα για να
ξεχαστούν τα μέτρα
› ΣΕΛ. 4-5
Βόμβα ο Μαρινόηουλος
στα χέρια της κυβέρνησης Ύ
»ί Ακόμα και το ΔΝΤ ανησυχεί για τις εηιητὡσεις ηου
θα έχει στην οικονομία το οριστικό λουκέτο >ΣΕΛ. 5
2/3 |ΟΥΛ|ΟΥ 20] 6
ΔΡ. ΦγΛ. 737
ΠολιτικΗ & ΑθΛ|·|Τ|κΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ νι·νι·νν.ἰαραρ8ἰ.εΕ
 Ε05£Ο
Αγνοείται η αλήθεια
για την κυβέρνηση...)
Μ Η συμφωνία με την €ο5εο
υησγραφεται στο Ζόηηειο, ο Δρίτσας
συμφωνεί με αυτην μέσα στο Ζαηηειο,
μετα διαφωνεί έξω αηό το Ζόηηειο,
η βουλη καλείται να εγκρίνει
τη συμφωνία, η Εοεεο καταγγέλλει ότι
το αρχικό κείμενο έχει δυσμενώς
τροηοηοιηθεί, ο Τσίηρας «διαγρόφει»
τους όρους ηου ήταν αντίθετοι με
τη συμφωνία και όηως σε όλα
τα Παραμύθια στο τέλος έζησαν
αυτοί καλα κι εμείς... χειρότερα!
Μελ. 3
|Π|'|0ΔΡ0Μ|Ε ΑΕ.
«Καληόζουν» και τιμούν
τους θρύλους
του ελληνικού ιηηοδρόμου