Πρωτοσέλιδο Karfitsa:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
2.7.20°|6 · Δρ. Φὐῆῆου 
>Κέ:ίὶέ88
'(8Γῇῖ5θ.9Γ · Γ5|Φηἱο.9τ ·ῖΟΧΓἱΠΊΘ.9Γ · Ό8ς|ς5τ89Θ24.9Γ
530100 ω ν· ο
ωέΜο ||ι|1||ἱ'Μω
'||μμμ|Π” ω¦"ῳ|ω@
@ΜΜΜ .¦¦"||"·μ““ Μ
Ν ΜΠΕΣ' 019
Ύ Μ ΜΕ·ΝοΜΕ...
 ΠΜΣ ΠΑΡΗΣ 
<< 17.500 έχουν ήδη μέΤαναοΤεὐσέι...>> ααοκαλὑαΤε·
στην ΚατῆΒα ο ναοαργὁς αγεἰας Ανδρέας Ξανθὁς
έ Ί 1
` 4 κτ] 7 ' 1
Ἡ:  ν' ·
._  . Ύ
Το σχέδιο οωΤηρἰας Το" ΕΣΥ και Το «νέα μοντέλο εφημερ·ὡν»
Η εφημερίδα Που δ|αβαΖετα| _ Η 
από 400.000 αναγνώστε5! ο ΡΗ
, , ἰ 'ΑΜΙ'
(Εντυπη κα' ηῇεκτρον|κη εκδοση) ν· ·· ι'

Τελευταία νέα από την εφημερίδα