Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Βάζουν "κόφτη" στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ω- ΓΝ
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΣΑΡΩΤ||(ΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔ|Ο ΤΟΥ γη. ΠΕΡ|ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βάζουν “κόφτη“
στη νομιμοηοίηση αυθαιρέτων
› ΒΗΜΑ' σημαντικές
τροηοηοιησεις στο «νόμο
Καλαφατη» οι ευεργετικές
διαταξεις του οηοίου ισχύουν
για αιτησεις έως
τις 8 Οκτωβρίου
Ε“)Ηι'ξἐΞ _- , Ε;:._“ _Δ , ΕΕ ω
Σούηερ έκηῆηξη
στο Ευτο,
η Ουαῆία
στα ημιτεῆικό!
› Το ΣΧΕΔ|θ Τσιρώνη
ηροβλέηει τη σύνδεση του
αριθμού των αυθαιρέτων Που
μηορούν να νομιμοηοιηθούν ανα
Περιοχη με τον ηροβλεηόμενο
συντελεστή δόμησης
ΕΕ.ι-.ι.“-“ ή Τ ΟΕΕ-.Εμ .Ε ' -¦
ΕΝΑΝΤ| Π|Σ|'ΩΤΩΝ ΕΩΣ `»ἶ
Τ|Σ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ
ΟΠΟΤΕ κΑι ΟΑ ΕΜ||(ΑΣ|'Ε|
Η Α|'|ἩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Σ" Ο ΑΡΘΡΟ 99
› 'ΤΡθΒλΕΜΝΤΑ| έλεγχοι
και εηιβολη έως
δεκαηλόσιων Προστίμων
αηό τα ισχύοντα για
όσους δεν έχουν υηαχθεί
στην τακτοηοίηση
γ ή .
› η η ι
ω ¦ ό ρ.
| . , ..
ι 'ι 7
.·  3 ' " “ ί '
 Παραταοη... ζω
για Μαρ
ΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗψΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡικΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡ
. ' '
_ ἔν? “Μ
'ι Φ Ο
"ς γγ  ε _
ι;ῇΣι'ιτ Τ. '~
ν..'ώ :τ;.“ α
ΣΥΝΕΛΗΦθΗ ΠΑ ΑΠΑΤΗ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΝΤ|ΟΥΜ ΤΗΣ ΣΟΟΥΜ|_||Ζ
ΣΕΛ|ΔΑ
οσο ΛΕΞΕΩΝ
ΦΕΡΝΟΥΝ
Εκλοηκσ ΝΟΜΟ
...ΑκγΒΕΡΝι-ιΣιΑΣ
ΧΟΥΛ|ΑΡΑ|(|·|Σ ΑΔΕ|ΑΖΕ|
ΚΑΝΝΕΝ0 ΠΑ ΤΑ
Ε|Δ||(ΑΝΤΣΒΩΛ0Γ|Α
ΣΤΟ ΤΕΑ ΕΧΟΥΝ
ΧΑΣΕ| ΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΝΑ' ΤΟ... ΜΕΤΡΗΜΑ
ΜΕ Τ|Σ 11
ΕπικογΡικΕΣ
Οι εργατοῆόγοι Δ. Μηούρῆος,
Αη. Μητρόπουῆος ετιιΒεΒαιώνουν
τον «Εῆεύθερο Τύπο»
Ρ  Η)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα