Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΤΑΝ, ΟΠΑΠ,]ΠΜΒΟπ ΕΡ. ΟΒΟΠΡ · ο
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΤΕ, ΙΝΡΟΒΜ ΛΥΚΟ, ΛΟΥΛΗ, ΕΝΤΕΒ5ΟΠ · 24-25
ΦθΡ0Λ0|'|Λ · 4
Μισθοί- συντάξεις
στο... αμόνι
ΤΡΑΠΕΖΕΣ · Η
Το ροννοτ 881118 για
ΤΧΣ και διοικήσεις
δι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Έτος Ι9ο ·
"Η" · Η, 30
ΕΠώδονο για όλους
το διαζύγιο
757 ι Η: Μ
Τώρα οι· 'Με
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
@ΟΖἀΒΥ
Μ.ε“ν0268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α!Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Αρ. Φύλλου 954 ο Ι - 5 'ουλἱου 20% · € ι
ΜΜΜ( · Η ΜΚΑ! · '4 ΚΡ| 'Ο' · 22
£ια3|ι ως.. εξωτεοιι(ού` μια) και εσωτερι ού (Μαρινόπουλος)
για την
`ιΚαιιαμία και την α σορό
|  26
53"ΟΟΟ 
Το ΕΠΕΝΔΥΤ||(Ο ΕΡΓΑΛΕ|ΟΜ