Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241·4584
ΗονΞοοΕ Χ
Α  ρ·
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΛΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο1|Ο7|ΖΟ16 ΑΡ.Φ.: 1093
Σ|ΣΣΟΚΟ ΚΑ|
ΝΤ|ΓΚΑΡ ΨΗΛΑ
> ΣΤΗ Λ|ΣΤΑ
ΜΝΗΜΗΣ
Η ΧΟΕΣ|ΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΤΗΣ «Μ» ΕΠ|ΒΕΒΑ|ΩΝΕΤΑ|
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡ|ΩΤΕΣ
ΤΟΥ ΚΡΟΑΤΗ ΜΕΣΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ
Ο ΣΕΜΟΣ “ ' ΑΠΟΦΑΣ|ΖΟΥΝ Γ|Α ΒΑΡ'
Μ|ΧΕΛ · |Β|ΤΣ
 .- ΕΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΠἐΚ “
_εγΜΦαΗΗῖΗ  Η  ; Δ Η
Η ο.. Με ΤΕῖ^ορ Π ΡΑΗΤεοογ ΜΑΜΑ Ο ΜΠ|ΣΕΣΒΑΡ
Μμκἐ _ ΕΝΑΣ  Θ  ΜΕ Μ|ΧΕΛ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕ| ο μΡ°Μ^Ρ|ὸ›
' ωγΝΑΜπΗΣ» «ΚΑΛΗ ΕΗπγχ·Α Νοκ Μακ, κΑ· ΜΝΗΜΗ ΤΗΝ κ-2ο 
μ ”ΜΜΟ Π" Με" ΕΝΑ· ΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΝΗΜΑ», Π εΗΑΦεΣ ΜΑΗ ΣΑοο·ΔΗ  Μ' ο "ΠΠ-κο
Σελ, 4-9,47,48
Τ ¦ ΤΟΥ Δ|ΚΕΦΜΟΥ
¦ ΧΙΟ μ. έ _ ΜΜΜ ΔΗΜΗΕι :ΤΗ «Η» Γ|Α ΤΗΛΕΟΠΤ|Κ0 ΣΤΑοΗο! ΜΑΡΑΝΤ0ΝΑ
β ¦ Μ· 7 χΡοΝιΑ ΜΑΗ
ζ ` ' “Χ Η Σῦγ^"Σ'"ἔ?ἔ“ ωοΗιο ΜΜΜ οοΛεϊ: ΠΑ ΤΗΝ ΗΡοκΡ·ΣΗ πω ΤΕΛ|ΚΟ Η ΗΜ Με ΣΛΟΒΕΝ|Α Η τΕΗ·:: ΑποκΑε·ΣΜο: ΠΑ :ΜΩΡΗ Απο τΗ "0ΥΪΛ|ΜΑΣ
ἐξ 712 ΣΕ^|ΔΕΣ ΕνΕ.) 7 ΑΗοΜαΗ ΚΑΛΑΜΑΡ|ΑΣ 
 η ' 7 Η Η ΜΌΠΟΛΠΗἘΞΠΟίΟ[Μ'Α Η >_ «ΦΑ ΠΑΕ' ΕΚΕ'
~  · ΗΘΗ! η ->  ·5 · 7 Ηον Τον ΑΜΠ»
 3-5 ν. Χ ¦ ¦
Ν!- '99/ ΣυναντΗοΗΣ.Καλεντερ·δΗ
Η 9 κ Ξ, χ Ρ 5' με τον δήμαρχο Καλαμαρ·α5
:Σ,«4ἶ› ΜΕΣΩ...  π Η Η'  η 
¦ ' Τα Πλάνα του για τον
1ΤΗΣ”ΡΩΣ|ΚΗΣ ΕοΥΛΕΤΑΣ “ " 'Δ 'στορικό σύλλογο και
Με·τ°νχ ΜΜΜ ο «Πόντο5» στο όνομα
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ |' Ι ΕΟΝ|ΚΗΣ 'Ο' ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΡΑΣ'ΤΕΧΝΩΝ