Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
θ 'ΜΗΝΩΝ.
::ξἑπ ο
Ο 'ΜΒΜ' Η' Ο 008...
Γραφειο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 2
5» .η  ο.
 4” ,_ η) Ρ
τα ΜωΜΜΜΜιπ. τ Τον"°Ι"" κι" ΠΙΝΩ( _
απο” καιω· "Ν θϋ||ν8|! 4
Γραψε' ο ΤΑΣΟΣ ΤΣ^Τ^^"Σ Σελ' 32 Στουε «4» Με Εαρὡιιιι3 ιι Πορτογαλία, Ματια
των σ"0ρ και την Πολωνία) 5-3 στα Πεναλτι (1-1 κ:αἩ! · Πεντε
Παιχνιδια, Πεντε ισοααλιε8¦για Ι0υ8 |β_ιιρε5!_·Δ
ΔθΛΗἶ! κ Η
Πορ(ιοκεΜιι Ί Ιουλιου 2016 / Φωλλο Ί2τ4 (2ΔΊ4) / € ι,3ο
 ΜΜΜ Για
 χ παΜΡιαι
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣἴΗΝ ΠΟΜΙΝ!Δ ΜΜΜ ΚιταιχιαντιΜ ε
Νεες ΜΜΜ της ΕΜ Μιας την
ΜΚ με το «αιιιιιν» Με ΠΜ
   ΔιΔΒΛΣτΕ ΔΠΟΚΛΕ|ΣΤ|ΚΛ ΣΤΗΝ «ΩΡΛ» ΤΗΝ
Λττιοτεατα Πραγματα αιτο την ΕΠ0:›Εγραψε στα Παλιο τιτ5 τα Παιιτια.α ΗΡΑ και δεν «αερασε» _  ΤΣ^ΓκρΩΝΗ,  κ^| Τ' 
τον εναρμονισμενο Κώδικα Δεοντολογια5!'Εξαλλοι στην Παγκοσμιο Ομοστιονδια, Που εξεταζουν... __
(Μπιτ τι διοικούσα εαιτροτιτι! Εσιιευαμενα στα Ζυριχιτ ο Γκιρτζικη8 για να Παρακαλεοει τον |νφαντι!