Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΡΑΣΤΙ9_ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ' Σω 6700 ο 'ΕΜ
. '- Ο Ντε Μηροι1ινγιιι _ '
ΜΜΜ" Ωω" ΔΩΣ? Ξ/ΑΔ ΙΝ .ι:::ι:0.ἑ:·ι0 κι·
παράσταση του "Α0,
Βερτόνχεν μετα
- - τον Βεριιαελεν
οδευει προς ακυρωση ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ γΜυςΜΜΜ
η διαδικασια ανακρισης δ·αβ6λους»
· ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ» μ -. 15
· . .
ΝΗΛ' αυτ Γ5
ι ρ. ι
ΚΥΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μ
 11Ρω:;_/Ω¦ ΔηΣύ::
της  ·ω“ωωωω.“ΜΜ μ"
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΑΟΙ'
ΓΙΑ ΑΛΜΠΕΡΤ Ο
ΚΑΙ ΜΑΡ|(ΟΒΙΤΣ
· Ανοίγει θέμα για
τον Ολυιιιιιαι(ό
ΑΡ. ΦΥΛ. 5476
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
_  __ , ἔρχεΨΙώ9
νευθεία μ.  ΕΙΜΑΙ
    Μπλα.
Π Π ν Ύ ζ ΜΜΜ
ΜΟΟά"Π στη
   π Α ο
Η' τι
ΥΠΟ"'ΡΑΦΕΙ'
ΚΑΙ ΠΑΕΙ
. ΓΙΑ ΒΕΛΓΙΟ
-·   ξ .· . ι - η Ο ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ
ΕΝΤ0Σ ΤΩΝ
~ Α' ΗΜΕΡΩΝ
Ωριάλ έαα
ΔηοχΩΡΕΙΑΠο:
 ΤΗΝ ιιιιιιοΡογΝιΔ ι
^'°'”“ . Η κάλυψη
Μα της αι·ιοστολής
για ω στο ΛανγκενΦελντ
Δω"... ιιραγματοιιοιείται
βα¦ με την ευγενική
χορηγία των
καταστημάτων
, · Ο ι
Ο Ο θΡγ^ΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΤΟ 7 · _ Μ
Β”ΗΜΙΧΡΟΝ0.ΑΑΑΑ«ΒΑΡΥΣ»¦ _.- ·. _ να _ Ρ
Απο τιΣ τιΡοιιοΝΗΣειΣ. _  Δ _ _ _   μ . . Τ β»
· 1-1 Με των ΒΔκεΡ ιΝΣινιιιΡογκ ·` 4   τ “ _ γ ; 'δΊ
ι . ._'ι . Δ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα