Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο λ0Γ0Σ 
|οεο8“ον©οωΜ-εΓ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΕΤ(ΠΔΙΔΕἩ ΤΗΝΟΣ Ο ΈΟΝΤΔΣ ΤΟΥ ΤΗΈΣΔ
|!μσΒ- .4ἔ Ἡ·
«κοτοπέλτης»
στη δίκη της ΧΑ
 ' <·` "
|(Ο/ΧΟΤΟΥΝ|ΠΔ ΤΖΟΝΣΟΝ Ψ ` .
δ ύ 4% _ ! Μὴω έ Ικ.έ 7* # “έ
' 7 - - Δ
` · ' . >Μ<
Ζ ¦ ι , μ
Ν Ξ . .ο ,
Τ _ · ' ,< ζ ,
_ · ··ρ · η |
· · η η ς ` β 'το
ω· - _ ως-. ”Ψ ψ `  'η
ε . έ · 'μ Ρ -· · η η:: ή ν
Τ ο '” η 3. Ἡ - Μ ἔκ” Ἀ,7 .η τα. ;;ὲΐΡ..ὰ
 · Μὴ Η:: · Δ ο: ε· “ 
Τ Ξ ' δ
 “ι “
. - ρ
Μ- , .ξ . _..
' ν . · Ἡ·
" ` 9
κ· ι ,ε
Δεν διεκδικεί την
ηγεσία των Τόρις
και την πρωθυπουργίο
Σελ. 8
“Τ ' ηΤ.·Ξ Τ Δ Τ " 
Δ`τ: . - ~
ή π _ ν ` ' ς 7 Η Ἡ Θέ(Ιη
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. ΝΡΕ()Σ ΚΑΙ ΑΝΑΠΙΧ:Η ν
Αστείο υπόθεσπ
Σ ι Γκε· τι ιελ Μ“““Μ“Μ“
με πιν Μ. Ο ορμόδιος υπουργός
έφερε νομοτεκνικες Βελτιώσεις τις
οποίες Μοστπκε νο πάρει πίσω υπό
πιν πίεσπ των Μα ”Η Μ
δεν οιφνιδιόεει κονένον". τόνισε οπό το
δήμο πις Βουλής ο υπουργός Νοσολίος, θεόδωρος Δρίτσος, προσθέτοντος ότι το σχέδιο νόμου. το οποίο κοΜπ περιεΜμΒονε οι συμφωνίο που
στην κυβέρνηση
 η είχε νίνει μετοξό Μο κοι ΤΑ'ΠΕΔ·
ΣΤΑ 5 5 Δ|Σ. ΕΥΡΩ 'ΜΜΜ ΜΜΜ σως Μειωσα Με
 _ Τ Μως οσκπσον το κόμμοτο της
Σ - Λ 4 7 τ · . "“ ονοποΜτευστις.
"Η κωμωδίο έχει πολλά πρόσωπο",
Με” π εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Διομοντω ΜονωΜκου. ενω ο εκπρόσωπος
πις ”Ενωσπς Με πω Κορος, υποστήριξε ότι ουπί π κοτοστοσπ
δίνει κοκό εικόνο πις Χώρος στο εξωτερικό.
Από ων πλευρό του, ο εκπρόσωπος
των ΑΝΕΛ, Μακ ΠοποκρπστόπουΒίος, ἐκονε Βόνο γιο "χειροπιοστό “Μ
" ο ' Νὰ Νεκ, 4 χ Ξ “έ | . _. . Ξ δειγμο τσυπ σπμοίνει διοπρονμοτευσπ
 ζ ε ~ * Ι · " έως πιν τελευτοίο στιγμή".
` · , . · 3 Ο κοινοδουλευπκός εκπρόσωπος ως
ΝΔ. Νίκος Δένδιος, μίλπσε γιο "πλήρπ
μετοδοΜ του νομοθεπίμοτος. στο
οποίο π οξιωμοτικιί οντιπολίτευσπ συνέτρεξε γιο νο δοπθιίσει οι Χώρο κο·
τον Μό κοι Μα: οπό πιν ΜΜΜ
νο δώσει σοφείς Μονώσεις".
Ο Ιωνικός
Την°"0β0λήΤηςΑΕκ “  η
από την ΕΟΚ Ί