Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ψυχρολουσία Νο2 στα ΑΤΜ για συνταξιούχους Δημοσίου
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ" |||||Τ|
7Ί Ί08 978
.ο ΤΤ; ΟΛΑ ΠΑ ΟΛΑ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟ ΠΑ ΤΟΝ ΤΕΛΤκΟ
“ ::  κΟΡγΟΟΝΕΤΑι ΗΔΡΑΣΗ
'ΤωἘ]ΠΠ|ῇἙ“Δ38
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «ετ» ΜΕΤΩΣΕΤΣ ΑΠΟ 37% ΕΩΣ 54%
ΙΜ ΣΤΑ Μ£ΡΤΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΟΗκΑΝ χΟΕΣ ΒΡΑΔΥ
ΨυχροΠουσία
Νο2 στα ΑΤΜ 
γΤΟι ΟυνΤΟιξΤΟυχΟυε ΔημΟΟΤΟυ 
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕ|ΩΜεΝΑ ΠΟΣΑ Μό "9€ στο ωΖ€ ΧΑΝ0ΥΝ οριστικό το 
για 2 1 2 2 γω σ“Μεωὐχ° "Ε μέρισμα 2 6 · 3 ¦ . ¦ 
¦ , Α 'Ι94€σΤσ|06€ ¦
συνταξιουχους υηαλληλους, γω ;ἔΜε¦°ὐχο ““_ Ε” ΜΝ" συνταξιουχοι, στα 22,90 €
εκΠαιδευτικούς, αστυνομικούς. Από Τ73€ στα 96€ το βοήθημα για ]9-432 Π 
Ρ ἐ:_7“ ζἴΟζ”
ΑΝΑΛΥΤ||(0Σ ΤΤ·ΝΑκΑΣ ΜΕ Τ|Σ ΑΠΩΛΕ|ΕΣ για συΥτΟεΤΟὐχΟ ΔΕ δικαιούχους
ΠΡΟΒΑΔ|ΣΜΑ ΠΑ ΝΔ: κΥΡ|ΑκΟ, ο·
κΑΤΑΡΡΕΕ| Ο ΣΥ|:>|Ζ¦Δ“¦ῳ,_“ἔὲ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ «Ε.Τ.»
>;'7': Λ είπω :ΜΗ Η
Ο· τζ·χαντ·στές
σχεδίαζαν Ύ
επίθεση στην Τ
Αγία Σοφία ` λ · '
 ΣΑΡΑΤΣΓΞ%“ “
“7.“_] τ 1 ““/-_“]1Μ!Μ
“ηἔρἱἔἔἩα, Ο Ἡ η _ ρ _ “ _ ΣΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ
οἶἔἶὅἴ€Ηἶό Σ Ο .Έ '  Μ:ΤΜ ΤεΪὅΣἶΜὲἐΗΣ
ΑΝΗΛΤκΑ κΟΡΤΤΣΤΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΤΤΤ ΜΕΣΩ... ΤΑΟΕΒΟΟκ! ΣΕ ΞΕΝ9θΟχΕ'^

Τελευταία νέα από την εφημερίδα