Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
παμεκἩκσ
ΜΙΒ!"
έ Μ" ΔΕΝ ΒΑ ΒΡΕ|'|'£
ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ
"ΕΜΠ"
30 '0ΥΝ'ΟΥ
20|ό.
καθημερινή
Αθλητική
Εφημερίδα.
Δρ. Μου
Με η· ε
σαντοεΞτ
Παἱκτης του θρύλου ο Λαῖφης
· Η συμφωνία με τη Σταντσμ¦ το 48τἑς¦
η οστών, αλλα και το “ὁικαἰωμα”
· Το ΣαΒΒατο στη Λιἑγη ο Κύπριος ὁιεΘνἡς
“Υπογράφει
θ Με Μ  Ζ _
' Π ` ,_   Τ ..ΜΝ · Β Ξγ
ε ··  ·  “. τ' η ἄη·Μ Ἡ.ΞΜ ,Δ
Μ 7 ζ· 9Μἴ“' . · · . "9 
- Στην πρωτη του μεγαλη συνεντευξη ασε' 
την7ημὲσαῖιΜιΐἑλἔβεΉ0λΜιἶσ 
σ ΒικτσσΣεΜσ ξεκαθαρισε ότι ημ8ε των 7- ϊ
Πειραια για να στεριὡσει και ότι δεν βλεπει τ
'τον θρυλο ως σκαλασατι_αηως αλλοι 
τιμοκατσχοί του* ““
"Χτύπησε
 3 την αφτα
,, _ ~ τα· ΗΜ"
"880 (ΠΜ ο ως'
Οι μεταγραφες και η ισπανική αγορα
· · Τα νέα
συστημα σου θα εφαρμόσει ·
“=β·, Μ ,
γιτι τον στοττε ρ της Αττικ'
· Η" ΡΜ" Μ ΜΠ0Υ|ΚΒΥ! ·
Π"|||Μ "Μ κιιισσΜιπι ·