Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΜΑΤΣΠΜΕΝοΣ :Ε  Ευκαιρίες Φον ο' Προκριματικό γύρο
Γ ΣΗΜΕΡΑ ΤΜΠοΝι ΦΟΥΛ Πο Γ|οΥΡΜΛ Η(
ε . 7. 2
κι "ΠΣ ΤΗΝ "ΑΤΗΣΑΝ Π'Σ ΑΠ0Δ0Σ|Σ
ρέ.  “ 7 Ϊ ΜΜἶ
-# Δ .τ . ΜΜΜ
ι '- ΜΝ|Λ-ΜΜΜ|Α
7 __ ^· Δ `> 7 η . κἐΜ
ΠΛΡΑΚΜΛΕ|  
Με ΠΑ 
7· Μ ,
“χ ΜΝ
ΤΗΝ ΠΑΠ...
Παίζει για ένα χρόνο- τ
και...τσόμπσ
φοραω" κ
ρε τον χω ὰ
Το «Πο Με σῆειο»
Που έκῆεισε ο
Διάνα πέτυχε ο Μίχεῆ
με τον 0ῆῆσνδό εξτρέμ
Όχι τι· ΑΕΚ ς ῦ  Ἡ .
«Μι» Το" ὅ" έ αδ ε ο ΠΔοκ Α Με" Με
 Ι ' ' - - ΚΔ' ΤΟΝ ΔΦΗΝΕ' 
Πρ°τωΜε κωαηνΕ γι"    Μισ...μ°κρινήιιπορίο μετον
Την πρόταση φέρεται να την
Μπιόνορσον που εντυπωσιόζει
κστέθεσε η ΤρομπζονσΠόρ
ὑ Τι; σενὁριο γιο τον Σέρβο
ώ | μεσο Ποω ορεοε| στον 'Β·τ5 ΜΑ .κι στο Ευα)
ΠΠ· Ρ