Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δεύτερο
ΜΕΓΑΛΗ εγΝεΝΤεγΞΗ τεστ
Ηκόλυψη Ο - της9ποσϊολής -· «θέλω να ρενω Η .
ἘἔῶἩἑΞἔἙῖἔ -  η ποΜἄ χρόνΙα ζ δ (18'39' Νε)
 ζ χ Π  ! στον ΠεΙραΙα!» με Βρκερ
 ·- : έ ρ η ο Π ε1πε ΠΑ ΜεΤΑτΡΑΦεε ·
ΚΑΙ Νεο ΣΥΣΤΗΜΑ Με Ινσμ"ρο"κ
ΕΘΝΙΚΗ Π0^Ο
288', Μ" | ρ › ¦ _ , ,. “ › Χ . ¦ .έ ! κ. |(οντονή
Μ Μας· ΜΕ ΑΡ. ΦΥΛ. 5475 ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 13ο ΣΕ ΒΟΥΡ|(0Ψ 33
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ! ΜΙ Π" γωνία Ψ" ων ΜΜΟ Αλμπέρτο
Α59.ΤΗΜΣΠΑΝΙΑ χ χ
«Για 3 χρόνια
έκλεισε ο
Ντε λα
ΜΠέγΜ»
· Κρίνεται απόψε το πρωτο 0 .
ε·σ·τἡρ·ο για την τετρ(·δ“ "
τιν==;Ξ:νΞἶ£ολωνΜ κα· ' |   . 
· Στο 2¦70 η ΜΗΝΩΝ" ` η 
στο πρωτο με·τς της Μ  Ο Π Ρ
Ι Προἑιμττελ·κης Φύσης 7 η
Ο Σ'ω' Β"°"Φή γπετΡΑψε
μ Δὅ·/Ω Υ Χ] θ της Μπας η
Ο: .Ι του θρυλω· | Μ
Σω ΚΟΛΠΟ  Ϊ  °¦.;:·:,:ν“ έ ἔ
:υγ ΩΜρωωω  Ο  +
Ω _ _
Γ Ο Αεοε!
ω Σω 8-8
ϊ ΕΧΕΙ ΠΡΟῖΑΣΗ ΑΠΟ ΙΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ»
ρ _ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥ^Δ'(Δ ΤΗΣ ΧΙΧΟΝ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα