Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Προφητεία Αγίου Πορφυρίου για τον "ηγέτη του ελληνισμού"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η μενω σφαγή ων
30 |ΟΥΝ|ΟΥ
 ουκ οικω' οι· ΜΝ'
380 ΕΤΟΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ›
(10604) 4004 -σ` ”ζ_ "_
Τ|ΜΗ 4 ΕΥΡΩ '
ΣΕ/||ΔΕΣ 6-7
Μεϊύ Την φωνή
" ΕΛΛΗΝ|κΗ
ΠΑΣΧΑΛ|Α
0000μέν00με
πς άλλες ΔΥΟ
"Ποτριωτική κυβέρνηση μετά από πολιτειακή εκτροπή"