Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Η Ευρώπη στα τέσσερα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΟΝΤ|Κ|
:ρ “Μ- μἴ  ,τη
 Υ Η: Β
ἔ Κιιιια.ι'›ιιως Κιιλ(›θἰτιιι !
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ Π0Λ|Τ|ΚΗ ι ΣΑτιΡικΗ ΙΑΠ0ΚΑ^Υ""Κ" ΕΦ"""'Δ^ έ  
Μ.τοροΜἱΚἰ.ει πωπω 3ο ιονιιιον Με χ υμιν 2€ ο. 1923
Η Ευρώπη
στα τέσσερα
Μετα τα φρένα στιιν ενοποίηση, ή θα Βρεθσυν συμβιβασμό ή θα παμε σε ΜΜΜ
Μ μήνυμα Ομπάμα υπέρ των εθνικών ταυτστιῖτων και Μό" στην σικσνσμιιώ ΜΜΜ
μψΜΜιΜἐ
! 7 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΠΕΧ'Τ Ρ 7-9 ΕΚΛΟΓ0Ν0ΜΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ '12-13
ἑ σ· απαντήσεις «ΤΜ»
ἔ ιισυ Με· τιιν όξυνση
ἔ ιι Γερμανία με «όχι σε Θα»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα