Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: "Τρώνε" μια επικουρική
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο"77ϊι'ῇἔ||ὸ'7'ἑ'ἰ'Ζῇ|| |||||||
ΣΕΛ|ΔΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
 Γι  Η Γ Η
)))) ΑΡΧΕΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΤΑ 0.250.000
ΡΑΒΑΣΑΚ|Α
ΕΝΦ|Α
ο ΑΝΑΛΥΤ||(Ο| ι·ιιΝΑκΕΣ
κΑι ΠΑΡΑΔΕ|ΓΜΑΤΑ ΠΑ ΟΛΟΥΣ
τ; Δ||'|ΛΟ ΤΟ «ΧΑΡΑΤΣ|»
ΠΑ ΟΣΟΥΣ κΑτΕχογΝ ΑκιΝι-ιτΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ 200.000 €
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Ε.'|'.» ΑΠ|ΣΤΕΥΤΟ ΚΟΛΠΟ
Η ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝ|Α ΠΛΗΡΩΜΗΣ
“ΤΡΩΝΕ" ΜΙΑ
ΕΠΙ|(0ΥΡΙ|Η
0Λ0| 0| ΣΥΝΤΑΞ|0ΥΧ0|
ΟΑ ΠΛΗΡΩθΟΥΝ
Ι Ι ΑΝΤ' |'|Α Ι 2
ΕπικογΡικΕΣ ΣγΝτΑτΕιΣ
εΩΣ το ΤΕΛΟΣ
τον χροΝογ
ΑΓΡ|0 ΠΑ|ΧΝ|Δ| ΑΠΟ ΓΠΝ|)$ ΠΑ ΤΗΝ “ΑΡΠΑΓΗ” ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Π
¦--7¦ηἶι γ μΓηΜ? 7” ημ¦`¦ ι( Η
τ 7 τ 7 ι
το σχέδιο εξυγίανσης
που προτεινει
ο Μαρινόπουῆος
κακΛωεῆκςΠρομηθευαῦνμα
μεταβιβάσεις ακινήτων της εταιρίας
σε Μια στο κατω
ωμ“ Μ.
ΔιΞ.““ “ω
Ε"0ΕΤ0
ΜΘΘΚΕΝο
Μ  ΣΜΣ ΣΑΜ 
› Ο ΝΟΜΟΣ
κΑ'ι'ΡοΥΓκΑΛογ,
μετα αι·ιό εισήγηση του ΕΤΕΑ,
ΠροβλέΠει τη... χρονοκαθυστέρηση
αι·ιό 3 έως 6 ημέρες στις Πληρωμές
ΣΤΑ Δ||(ΑΣΤΗΡ|Α Γ|Α ΤΗΝ ΕκΜΕ'ι·ΑΜΕνΣι-ι ΤΗΣ ΠΑΡΑΑ|ΑΣ
ΤΟΥ ΕΑΑΦΟΝΗΣ|ΟΥ Ο' ΔΗΜΟ' κιΣΣΑινιον κΑι κΑΝΤΑΝ0Υ-ΣΕΑ|ΝΟΥ
› ΕΠ|ΒΑΡΥΝΣΕ|Σ Με
ΤοκογΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡ|ΑΣ
για όσους συνταξιούχους Γιληρὡνουν
μέσω Παγιας εντολής δανεια ή φόρους
και δεν διαθέτουν καταθέσεις
'ΤῇΓμ]Ξ“
ΣΤΟΝ... ΑΕΡΑ
το ΠΕΑ'.
Μ" · 80800
ΑΠΟ “ΣΑΜΠ0ΤΑΖ”
ΤΟΥ ΔΡ|ΤΣΑ
` ό ξ:: ΞΞῖἶ  <:Ξ“Τ.»
 ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΥΠΟΛΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα