Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ε.Ε.: Διαζύγιο χωρις εκπτώσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαΕτεΠιΡοτ11ά.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Η ΡΟΝΕΚ
δασικήν δικής" Ρον" Ηε||·5 ΑΕ.
Τει: +30 2 ί Ο 6728890
οσε": ίηίο@ροννσ-ηείίεεετ
Μ.ροωα-ηε||858τ
Τετάρτή 29 Ιουνίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
Ε|'||ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου:26.097
νσ|Κεννεεεη
Απαιτείται συντονισμός κεντρικών
τραπεζών για τη νομισματικη Πολιτικη
Να δοθεί τελος στην «υστερία»
για τις συνεπειες απο το Βιεχιτ
[Σύνοδος Κορυφής - Βτεχίτ1 Οι Ευ ρωΠαίοι ήγέτες ζήτούν σκλήρή στάσή έναντι τής Μ. Βρετανίας και γρήγσ ρή εκτέλεσή
Ε.Ε.: Διαζύγιο Χω ρίς εκπτώσεις
Σε Πολιτική αρένα μετατράΠήκε ή Χθεσινή συνεδρίασή του Ευ ρωΠαῖκού Κοινοβουλίου
σήμερα στη Ν
Τουρισμός: Απαιτούνται
επενδυσεις 5,5 δισ. ευρώ
στο διαστημα 2017 - 2023
Επενδύσεις σε ξενοδοχειακή δυναμικότητα και εξοπλισμό ανω των 5,5 δισ. ευρώ θα χρειαστεί ο
τουριστικός κλάδος την περίοδο 2017-2023, προκειμένου να εξυπηρετήσει τη ζήτηση, εκτιμά η Εθνική
Τραπεζα και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι ο
ξενοδοχειακός κλόδος φθάνει στα όρια του, ή και τα
υπερβαίνει, τους μήνες αιχμής του 20ί 8. >ί ί
Πρόγραμμα 30 εκατ. ευρώ
για πιστοποίηση γνώσεων
Την προκήρυξη του προγράμματος «Κατόρτιση και
Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομεα», προϋπολογισμού 30 εκατ.
ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγραμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ανακοίνωσε το υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. >9
ΚΩΗΣ'|'ΑΗΤ|Η0Υ|'|0ΛΗ
·_ ' _ `· Ι
Ο· ίΏἑἙ¦Ἡ:
|'|0ΛΥΗΕ|(ΡΗ ΤΡΟΠΟ'(ΡΑΤ||(Η ι Ξ: ,
Ε|'||ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡ0Ρ||0 [26
ΣΕ ΤΡ0Χ|Α ΥΛ0Π0|ΗΣΗΣ
το θ"ΕΡ|0ΥΣ|0Λ0Π0 >1ο
Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓ0Ρ|0Υ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΕ"| >1ο
Ε"|(Υ|(Λ|0Σ: ΣΥΝΨΗΦ|Σ|'|0Σ
ΖΗΝ|ΩΗ |'|Ε ΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΕΠ0Ρ|ΕΗΩΗ ΕΤΩΝ >12-13
ΜΕΣΩ ΤτΕ Ο' ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΛΗΞ|"|ΡΩΘΕΣ|'|ΩΗ
ΧΡΕΩΝ |'|Ρ0Σ |Δ|ΩΤΕΣ >1ο
Έντονες Πιέσεις Προς το Λονδίνο, Προκειμένου να
αρΧίσει το συντομότερο ή διαδικασία εξόδου του
Ηνωμένου Βασιλείου αΠό τήν ΕΕ., άσκησαν Χθες οι
Ευ ρωΠαίοι ήγέτες, αξιωματούχοι θεσμικών οργάνων και ή Ευρωβουλή, ενώ ΠροειδοΠοισύν Πως δεν
Πρόκειται να γίνουν «εισιτώσεις» στις διαΠραγματεύσεις. Η Χθεσινή Σύνοδος Κορυφής, στις Βρυξέλλες, κατέδειξε σαφέστατα ότι το «διαζύγιο» μεταξύ των
α Το Σίτι θελει
μοντελο Νορβηγίας >25
ή ΤζορτζΌσμπορν: Έτος αυξήσεων
φόρων και περικοπών δαπανών
το 20ί θ >25
· Έρχονται νεες υποβαθμίσεις
από οίκους αξιολόγησης >25
π Ποιες χώρες θα εμφανίσουν
τη μεγαλύτερη εκθεση >25
· Ανέκαμψαν στερλίνα, ευρώ
και χρηματιστήρια >5,2ι
α Νομφή στον ηγέτη
των Αριστερών Τζερεμι Κόρμπιν >5
δύο Πλευ ρών δεν θα είναι εύκολή υΠόθεοή, αντίθετα θα Πάρει Χρόνο και θα Περάσει αΠό Πολλές φάσεις, κόντρες και αντιΠαραθέσεις. «Αυτός Που εγκαταλείΠει μιν οικογένεια δεν θα ΠρέΠει να Περιμένει ότι αυτό συνεΠάγεται διαΠ5ρήσή των κεκι:ήμένων και κατάργήσή των υΠοΧρεώσεών του», ανέφερε ή καγκελάριος Μέρκελ, ή οΠοία αΠέκλεισε
σΠοιοδήΠοτε καθεστώς «αλά καρτ». Στο μεταξύ σε
σκλήρή αντιΠαράθεσή ευρωσκεΠτικιστών και μή, με
ανταλλαγή σκλήρών εκφράσεων, εν μέσω Χειροκροτήμάτων αλλά και κραυγών αΠοδοκιμασίας, εξελίΧθήκε ή Χθεσινή έκτακΕή συζήτήσή στο Ευ ρωκοινοβούλιο για το ΒτεΧιτ. Ο Πρόεδρος τής Κομισιόν
Γιούνκερ, αΠευθυνόμενσς Προς τους Βρετανούς ευρωβουλευτές Που τάΧθήκαν υΠέρ τής εξόδου αΠό την
ΕΕ., αναρωτήθήκε «γιατί βρίσκονται εκεί». >4 - 5
[πρόγραμμα] Ο Πιερ Μοσκο βισί ζήτεί να δοθεί Πλέον έμφασή στις εΠενδύ σεις - Αισιοδοξεί ο ΟμΠάμα
«Δεδομένα τα Πρωτογενή Πλεονάσματα»
«Ας μήν ανοίξουμε ξανά αυτό το θέμα»,
ανέφερε, μιλώντας σε ίΕλλήνες δήμοσιογράφους στις Βρυξέλλες, σ εΠίτροΠσς
Οικονομικών, Π. Μοσκοβισί, ως Προς
το ενδεΧόμενο μείωσής των στόΧωνγια
τα Πρωτογενή Πλεσνάσματα. Ο ίδιος
Προανήγγειλε ότι θα εΠισκεφτεί τήν
Αθήνα τον Ιούλιο, ώστε να εκδήλώσει
τήν υΠσστήριξή του στήνκυβέρνήσή και
έστειλε το μήνυμα: «Τώρα είναι ώραγια
εΠενδύσεις στήν Ελλάδα». Τή βεβαιότήτά του ότι ή Ελλάδα θα βγει Πιο δυνατή αΠό τις δοκιμασίες εξέφρασε ο
Πρόεδρος των ΗΠΑ ΜΠαράκ ΟμΠάμα,
αΠοδεΧόμενος τα διαΠιοτευιήρια του
νέου Πρέσβή Πις Ελλάδας σΠιν Ουάσιγκτον, Χά ρή Λαλάκσυ. >3
Ηαρινόπουλος=
Αίτηση για
προστασία
από πιστωτες
Αίτηση υπαγωγής σε διαδικασία
εξυγίανσης (ν.4072/20] 2 και
40ί 3ι2οι ί) κατέθεσε χθες η
Μαρινόπουλος ΑΕ στο Πρωτοδικείο Αθηνών, σε μία προσπαθω
να εξαιρεθεί μια διέξοδος που θα
οδηγήσει σε βιώσιμη λύση για τον
Μα· ΠΟΠ" ΠΚ ΜΜΜ
λιανικής, >ί 7
ίαΜΜν·σι·ὁς1
'Ενας Χρόνος
εαΡἰτε1
ςοήττοΙε
Γρίφος Παραμένει ο ακριβής
Χρόνος άρσής των ΕθΡἰἘ81 ασήττοΙε, καθώς, έναν Χρόνο μετά
τήν εΠιβολή τους, ουδείς εκτίμήσε ορθά Πότε θα αΠελευθερωθεί ή οικονομία αΠό τους κεφαλαιακούς Περιορισμούς. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα