Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'55Ν 22414584
)›> ΗΛ) . Ε·“ἔ“"Ρ"
¦ .ω>κ:. 1- 5
.η · ¦κἱ·ι. . Η Δ' ς
Γ Λ ·Δ; ~ Ι
μ _' .
¦ Δ ' ·
. .>··
Ψ ἔν· - |
Α|Σ|ΟΛΟΞ|Α
Ἡ Μ η “'
για ο νέα
' Α00μ0κρὐνε10· 0 Κλόντ0ν,
αναμονή για ΤέΠ·τ5
ΜΜΜ Β Β
¦,Ξ^ἩΡο·κΛ:
· κ τα"  “ 
"ΠΛΗΝ Β |ΟΜΥ ΝΒ Μ! ΦΥΛΛΟΥ: Ιω!.
Ο |σΠον05 χθε5
το βραδυ
Ι στο Ξερ06ρ0μ;0
“Μοκε60νΙο»
" ὶ “ἐκ 550.000 €
' ΗΞ|¦η ΑΓΟΡΑΣ τ0γ
000ιΤΗΝ ΑΣτ0Ν ΜΑΜ»,
τΡΔΦε··Η 0Αιιγ ΜΑιμ Ο _
ΤΡΕ|Σ ΠΕΡ|ΠΤΩΣΕ|Σ
 ΕΞΕΤΑΖΕ'
Ο Μ|ΧΕΛ
«0 ηΑ0-κΓειΝΛ· ΜΗΝΑ" '0ΜΑΔΑ» ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΗ «Μ»
0 ·ΣπΑΝ0Σ ΣΤ0ΙΙεΡ¦'00γ Η005 ΠΑ@Σ ΤΕΑΜ"
ΣγΖΗΤΗΣε·Σ ΜΜΜ 0Λ0κΜΞΩΣΗ:τΗΣ ΜεϊΑτΡΑΦΗΣ
ΧΡ :Ἡ“;Τε  ~ Δ - κ Η _ Λ
 ΜΜΜ 
γΜΝ0ι ΧΡ|ΣΤ0ΠΟΥΛ0Υ Π0 Μετ0000Μ5 95.5 8 λ  ΤΟΥΝΤΟΡ ΟΕΛΕ| _" ΤΟΝ ΤΖΑΒΕΛΛΑὸ | ί Ο
«ΣΤΟΥΣ ΤΡΕ|Σ κΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝ|ΑΣ,
Μπι Με κ0ΝοηΛ|ΑΝκΑ Μ· τερΜοΛεΝκ0. η ΣΤΗΝ ἑλΡ^ΜΠοέκ"οΡἐ , .Γ
ΠΝΑ' ΠΟΛΥΤΕΛΕ|Α ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!»
' ΚΑΡΑὶΑΜΔΗΣ ΠΟ
ΜΕΤΡΟΡΟ|_|5 95.5:
«Με ΕΔ'ΩΞΕ
Η ΑΒΕΒΑ'ΟΤΝΤΑ»
' ΑΚΟΛΟΥΟΕ| Ο ΜΟΝΤΕΪΡΟ ' ΕΝΤΟΝΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ'ΣΜΕΝΟΣ Ο ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΞΑΝΟΝ: ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΤΥΝΝΣ|Ο Γ|ΟΥΝΕΣ ' ΒΕΡΟ|Α: ΑΝΑΝΕΠΣΕ Ο ΚΑΝΤ|ΜΟ|ΡΝΣ, ΕΚΛΕ|ΣΕ Ο ΝΑΒΑΛΟΦΣΚ' ' ΚΟΥΠΑ! Γ|Α ΑΓΓΕΛΟ: «ΣΥΜΠ|ΠΤΟΥΝ Ο' ΑΠΟΨΕ": ΜΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΕΛ»